Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nytestamentlig grekiska:grundkurs, 15 hp

Engelskt namn: New Testament Greek: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 till 2016-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE054

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-27

Reviderad av: Idé och samhällsstudier, 2012-06-01

Innehåll

Kursen består av en introduktion till den nytestamentliga grekiskan. Det innebär framför allt en genomgång av huvuddragen i koinegrekiskans formlära och syntax, samt inlärning av ett centralt ordförråd. Frågor om språkkunskapernas betydelse för textanalys aktualiseras också. Mot slutet av kursen läses ca 15 sidor nytestamentlig text på originalspråket.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

– visa prov på grundläggande kunskaper i nytestamentlig grekiska
– besitta en grundläggande förståelse av koinegrekiskans syntax
– visa insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och forsknings-frågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
– analysera de viktigaste beståndsdelarna och formerna i koinegrekiskan
– redogöra för betydelsen hos c:a 500 av de vanligaste orden i Nya testamentet
– läsa koinegrekisk text högt med rätt uttal och betoningar
– översätta sådan nytestamentlig grekisk text som behandlats under kursen
Efter avslutad kurs ska studenten också
– ha uppvisat god förmåga att lösa uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
– muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika språk¬liga företeelser för olika former av textanalys och för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs normalt i form av obligatoriska seminarier med föreläsningsinslag och smågruppsövningar.
När kursen ges via Internet publiceras studiematerial under kursens gång på webbplattformen, obligatoriska insändningsuppgifter publiceras normalt varje vecka och seminarier sker virtuellt.

Examination

Kunskapsredovisning sker normalt i samband med undervisningen, dels i muntlig form, dels genom smärre skriftliga prov. Kursen avslutas med en övergripande skriftlig tentamen.
När kursen ges via Internet sker kunskapsredovisning kontinuerligt varje vecka i samband med verksamheten på webbplattformen, genom muntlig tentamen via Internet, samt genom slutskrivning och annan redovisning.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 30

  OBS! Kurslitteraturen kan revideras fram till en månad innnan kursstart.

  Mounce William D.
  Biblical Greek : a compact guide
  Grand Rapids, Mich. : Zondervan : c2011. : viii, 212 p. :
  ISBN: 978-0-310-32606-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ISBN:9780310326069

  Novum Testamentum Graece (28th revised edition).
  Nestle Eberhard, Aland Kurt
  Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9781619700468 Gärna versionen med ordbok.

  Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna
  Heikel Ivar A., Fridrichsen Anton
  [Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2013 : xii, 258 s. :
  ISBN: 9789197972444 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller motsvarande. ISBN:9152699218

  Kompendier, artiklar mm.

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2013 vecka 26

  OBS! Kurslitteraturen kan revideras fram till en månad innnan kursstart.

  Mounce William D.
  Biblical Greek : a compact guide
  Grand Rapids, Mich. : Zondervan : c2011. : viii, 212 p. :
  ISBN: 978-0-310-32606-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Novum testamentum Graece : [with dictionary]
  Aland Barbara, Nestle Eberhard
  27. rev. Aufl., 8. korr. und um die Papyri 99-116 erw. Dr : Stuttgart : Dt. Bibelges. : 2001 : 89, 812, 203 S. + :
  ISBN: 3-438-05115-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: OBS! ISBN: 9783438051158

  Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och De apostoliska fäderna
  Heikel Ivar, Fridrichsen Anton
  Svenska bibelsällskapet http://www.bibelbutiken.se :
  Obligatorisk

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller motsvarande.

  Kompendier, artiklar mm.

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2012 vecka 37

  OBS! Kurslitteraturen kan revideras fram till en månad innnan kursstart.

  Mounce, William D. Biblical Greek. A Compact Guide. Grand Rapids, mich.: Zondervan, 2011 ( ISBN:9780310326069). Obligatorisk **************************************************** Heikel, Ivar & Fridrichsen, Anton. Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och De apostoliska fäderna. ( Tillhandahålles av institutionen)

  Novum testamentum Graece : [with dictionary]
  Aland Barbara, Nestle Eberhard
  27. rev. Aufl., 8. korr. und um die Papyri 99-116 erw. Dr : Stuttgart : Dt. Bibelges. : 2001 : 89, 812, 203 S. + :
  ISBN: 3-438-05115-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ( gärna versionen med ordbok ISBN:9783438051158)

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller motsvarande

  Kompendier, artiklar mm.

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2012 vecka 36

  Mounce, William D. Biblical Greek. A Compact Guide. Grand Rapids, mich.: Zondervan, 2011 ( ISBN:9780310326069). Obligatorisk Heikel, Ivar & Fridrichsen, Anton. Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och De apostoliska fäderna. ( Tillhandahålles av institutionen)

  Novum testamentum Graece : [with dictionary]
  Aland Barbara, Nestle Eberhard
  27. rev. Aufl., 8. korr. und um die Papyri 99-116 erw. Dr : Stuttgart : Dt. Bibelges. : 2001 : 89, 812, 203 S. + :
  ISBN: 3-438-05115-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ( gärna versionen med ordbok ISBN:9783438051158)

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller motsvarande

  Kompendier, artiklar mm.

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.