Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Finansiering och kalkylering, 7,5 hp

Engelskt namn: Finance and Management Accounting

Denna kursplan gäller: 2011-08-29 till 2012-08-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Ex offico, 2011-03-04

Innehåll

bla bla

Förväntade studieresultat

bla bla

Behörighetskrav

Antagen till Civilingenjörsprogrammet med industriell inriktning TYICE

Undervisningens upplägg

bla bla

Examination

bla bla

Övriga föreskrifter

bla bla

bla bla

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.