Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt, 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2010-09-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs betyget godkänd på kurserna Socialt arbete 1, Socialt arbete II, Socialt arbete III, Socialt arbete IV och Socialt arbete V samt betyget godkänd på 15 högskolepoäng på kursen Socialt arbete VI eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari skall ingå godkänt resultat för kursen på termin 6 eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.