Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Basic Course in Law with focus on Property Law

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2014-09-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU146

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.