"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bekönat våld, 7,5 hp

Engelskt namn: Gendered Violence

Denna kursplan gäller: 2022-07-04 och tillsvidare

Kurskod: 2KC027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-25

Innehåll

Denna kurs behandlar bekönat våld som en teoretisk fråga, en policyfråga samt som en fråga om mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt från feministiska och intersektionella angreppssätt behandlar kursen frågor som exempelvis: Vad är våld? Hur kan våld bekönas? Vilka relationer finns mellan våld, makt och kön? Hur kan könsbaserat våld förstås, åtgärdas och bemötas? Hur kopplas föreställningar om jämställdhet till våld?

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
Kunskap och förståelse:

  • förstå och förklara olika definitioner av bekönat våld
  • visa teoretisk kunskap om bekönat våld med stöd i olika feministiska perspektiv

Förmågor och färdigheter: 

  • självständigt kunna applicera relevanta teorier om bekönat våld på empiriska och teoretiska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • självständigt identifiera och formulera relevanta frågor om bekönat våld ur feministiska perspektiv. 
  • skriftligt och muntligt presentera en självständig analys av centrala frågeställningar om bekönat våld. 

Behörighetskrav

Univ: 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp.
Dessutom Engelska A/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På
kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter.
Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar
kritiskt både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
2) Individuell skrivuppgift.
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl
godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen
grundar sig på betyget för punkt 2 och sätts först när punkt 1 är utförd.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 39

Abu-Lughod Lila
Seductions of the “Honor Crime”
Ingår i:
Differences
Bloomington : Indiana University Press : 1989- : 22 : sid. 17-63 :
https://doi.org/10.1215/10407391-1218238
Obligatorisk

Addressing violence against women: a call to action
Garcia-Moreno C, Zimmerman C, Morris-Gehring A, Heise L, Amin A, Abrahams N, Watts C
The Lancet : 2015 :
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0140673614618304?token=AC9DFC9570C3D07758AF977549B482DD474FFF094ABBC9D2103A9CAE7089B401C13DACA1D6E3E89BAEA032894395B797
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1685-1695

Boyle Karen
What’s in a name? Theorising the Inter-relationships of gender and violence
Sage Publications : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464700118754957
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 19-36

Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory, and the Sociology of Gender
Cannon Clare, Lauve-Moon Katie, Buttell Fred
Social sciences : 2015 :
https://www.mdpi.com/2076-0760/4/3/668/htm
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 668-687

Carbin Maria
The requirement to speak : Victim stories in Swedish policies against honour-related violence
Ingår i:
Women's studies international forum : h [Elektronisk resurs] b a multidisciplinary journal ...
Oxford : Pergamon P. : 1982- : 46 : sid. 107-114 :
http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2013.12.002
Obligatorisk

Carbin Maria
Towards a politics of uncertainty:  : difficulties of naming the relationship between gender and violence
Ingår i:
Journal of Gender-Based Violence [Elektronisk resurs]
2017- :
https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/jgbv/5/1/article-p95.xml
Obligatorisk

Corrigan Rose
Building Theory and Making Change: The Challenges ofStudying Feminist Activism
Cambridge University Press : 2013 :
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4BFF89E55C69B0A14DFD7A8883356BBF/S1743923X13000354a.pdf/building_theory_and_making_change_the_challenges_of_studying_feminist_activism.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 489-493

Crenshaw Kimberlé
Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
Ingår i:
Stanford law review.
Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :
Obligatorisk

Hernández Miriam
“Killed Out of Love”: A Frame Analysis of Domestic Violence Coverage in Hong Kong
Sage Publications : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801217738581
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.1454-1473

Johnson Michael P
Domestic Violence: : The Intersection of Gender and Control
Ingår i:
Gender violence
New York : New York University Press : cop. 2007 : xiv, 529 s. :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/reader.action?docID=3025607&ppg=7
Obligatorisk

Kelly Liz
Standing the test of time? : Reflections on the concept of continuum of sexual violence
Ingår i:
Handbook on sexual violence
Abingdon, Oxon : Routledge : cop. 2012 : 516 p. : sid. 1-12 :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=957739
Obligatorisk

Frames in Contestation: Gendering Domestic Violence Policies in Five Central and Eastern European Countries
Krizsan Andrea, Popa RM
Sage Publications : 2014 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801214543386
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.758-782

Kuokkanen Rauna
Gendered Violence and Politics in Indigenous Communities
Routledge : 2015 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616742.2014.901816?scroll=top&needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 271-288

Strid Sofia
Intersectionality and Multiple Inequalities: Visibility in British Policy on Violence Against Women
Oxford Academic : 2013 :
https://academic.oup.com/sp/article/20/4/558/1712523
Obligatorisk

Sweet Paige L
‘Every bone of my body:’ : Domestic violence and the diagnostic body
Ingår i:
Social science & medicine.
Oxford,c 1982- : 1982- : 122 : sid. 44-52 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614006601
Obligatorisk

The health-systems response to violence against women
García-Moreno C, Hegarty K, d'Oliveira A, Koziol-McLain J, Colombini M
Ingår i:
The Lancet. [Elektronisk resurs]
London : 1996- : 385 : sid. 1567-79 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614618377
Obligatorisk

Development policies, intimate partner violence, Swedishgender equality and global health
Öhman Ann, Emmelin Maria
Elsevier Ltd : 2014 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539513002112
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 115-122

Frivillig fördjupning

García Manuel Calvo
The Role of Social Movements in the Recognition of Gender Violence as a Violation of Human Rights: : From Legal Reform to the Language of Rights
Ingår i:
The age of human rights journal [Elektronisk resurs]
2013- : 6 : sid. 60-82 :
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/2930/2327

MacManus Viviana Beatriz
We are not Victims, we are Protagonists of this History
Ingår i:
International feminist journal of politics.
London : Routledge : 1999- : 17 : sid. 40-57 :
https://cogentoa.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616742.2013.817847?needAccess=true