Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lokal och regional utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Local and Regional Development

Denna kursplan gäller: 2021-09-20 till 2022-02-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG302

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-15

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i skillnader i ekonomisk utveckling vilka kan ses på lokal, regional, nationell och global nivå. Vilka är de processer som bidrar till dessa rumsliga mönster och förändringar över tid? Hur kan vetenskapliga synsätt och metoder bidra till att öka förståelsen bakom dessa ofta komplexa processer, samt som underlag till politiskt beslutsfattande för att styra utvecklingen i en hållbar riktning? Under kursen introduceras såväl klassiska som mer nutida begrepp, teorier och frågor kopplade till ekonomisk geografi, samt lokal och regional utveckling. Fokus är på förhållanden i utvecklade ekonomier, framför allt Sverige, Norden och Europa. Tyngdpunkten ligger på förändringar under de senaste decennierna, men även längre tidsperspektiv anläggs. Vidare diskuteras potentiella målkonflikter för strategiskt utvecklingsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.