Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Befolkning, migration och mobilitet, 15 hp

Engelskt namn: Population, Migration and Mobility

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 2KG502

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Innehåll

Forskning om befolkningsutveckling, migration och rörlighet är central för att möta dagens samhällsutmaningar. Kursen introducerar nyckelbegrepp och idéer för att förstå befolkningsutveckling och mobilitet på olika rumsliga och temporära skalor. Olika teoretiska perspektiv och empiriska exempel på befolkningsförändringar, frivillig och tvingad migration, daglig rörlighet och turism introduceras. Även mer praktiska konsekvenser och policyimplikationer relaterade till hållbarhet diskuteras.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.