Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i ledarskap och organisation, 15 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Leadership and Organization (two year)

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2020-01-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2LO001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-07

Behörighetskrav

Ledarskap och organisation I, Ledarskap och organisation II, Vetenskaplig metod, 30 hp profilkurs samt magisteruppsats inom masterprogrammet i ledarskap och organisation, eller motsvarande. Dessutom krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.