Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att arbeta med kvantitativ data, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-27

Engelskt namn: Quantitative methods

Denna kursplan gäller: 2007-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PS062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-08-27

Behörighetskrav

Minst betyg Godkänd på programmets kurser t.o.m. termin 5.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.