Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Exclusion and Discrimination in ICT Environments

Denna kursplan gäller: 2016-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2SO147

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-12-08

Reviderad av: Prefekten, 2014-12-09

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs som i bred mening behandlar sociologiska perspektiv på exkludering och diskriminering, och mer specifikt deras tillämpning i relation till IKT-miljöer. Kursen inriktas mot att ge grundläggande teoretisk och empirisk kunskap om olika kategoriserings- och diskrimineringsgrunder med en betoning på kön/genus.
Kursen ger också en orientering i olika teoretiska perspektiv med relevans för förståelsen av maktstrukturer i samhället och hur dessa strukturer kan kopplas till förekomsten av diskriminerande och exkluderande praktiker.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • kunna redogöra för olika teorier om sociala kategoriseringar grundade i exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet
 • visa en grundläggande förståelse för hur diskriminering, exkludering, stereotypisering och andra kategoriserande praktiker uppstår och verkar, särskilt i IKT-miljöer, samt för hur dessa processer relaterar till övergripande samhälleliga strukturer
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • analysera och problematisera över- och underordning utifrån olika teoretiska utgångspunkter
 • identifiera och diskutera digitala miljöers särskilda inverkan på sådan över- och underordning
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • kritiskt värdera och reflektera kring frågor om diskriminiering, exkludering, stereotypisering, jämställdhet, jämlikhet och mångfald i relation till IKT-miljöer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vid vissa undervisningsmoment är närvaro obligatorisk.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker vid obligatoriska seminarier och övningar under kursen och genom en hemtentamen.

På kursen ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också "Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet".
www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 47

  Bok

  Race, class, and gender : intersections and inequalities
  Andersen Margaret L., Hill Collins Patricia
  Tenth edition : Boston, MA : Cengage : [2020] : xxvi, 502 s. :
  ISBN: 1337685054
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The intersectional Internet : race, sex, class and culture online
  Noble Safiya Umoja, Tynes Brendesha M.
  New York : Peter Lang Publishing, Inc. : cop. 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9781433130007
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijk Jan van
  The digital divide
  Cambridge, UK : Polity : [2020] : vi, 184 pages :
  ISBN: 9781509534449
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Anvisade texter, film och material kan tillkomma.

 • Giltig från: 2020 vecka 48

  Bok

  The intersectional Internet : race, sex, class and culture online
  Noble Safiya Umoja, Tynes Brendesha M.
  New York : Peter Lang Publishing, Inc. : cop. 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9781433130007
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gender, race, and class in media : a critical reader
  Dines Gail., Humez Jean M.., Yousman Bill., Bindig Yousman Lori.
  Fifth edition. : 2018 : 1 vol. (XV-693 p.) :
  ISBN: 9781506390796
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijk Jan van
  The digital divide
  Cambridge, UK : Polity : [2020] : vi, 184 pages :
  ISBN: 9781509534449
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Noble Safiya Umoja
  Algorithms of oppression : how search engines reinforce racism
  New York : New York University Press : 2018 : xv, 229 pages :
  ISBN: 9781479837243
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter, film och material kan tillkomma.

 • Giltig från: 2019 vecka 52

  Bok

  Gender in the Media
  Richardson N., Wearing S.
  London, Palgrave : 2014 :
  Obligatorisk

  The intersectional Internet : race, sex, class and culture online
  Noble Safiya Umoja, Tynes Brendesha M.
  New York : Peter Lang Publishing, Inc. : cop. 2016 : 278 s. :
  ISBN: 9781433130007
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijk Jan van
  The digital divide
  Cambridge, UK : Polity : [2020] : vi, 184 pages :
  ISBN: 9781509534449
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Noble Safiya Umoja
  Algorithms of oppression : how search engines reinforce racism
  New York : New York University Press : 2018 : xv, 229 pages :
  ISBN: 9781479837243
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter, film och material kan tillkomma.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Bok

  Gender in the Media
  Richardson N., Wearing S.
  London, Palgrave : 2014 :

  Artiklar

  Online Networks of Racial Hate: A Systematic Review of 10 Years of Research on Cyber-Racism
  Bliuc Ana-Maria, Faulkner Nicholas, Jakubowicz Andrew, McGarty Craig
  Computers in Human Behavior 87: 75–86 : 2018 :
  https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.026

  Researching new media and social diversity in later life
  Givskov Cecilie, Deuze Mark
  New Media & Society, 20(1), 399–412 : 2018 :
  https://doi.org/10.1177/1461444816663949

  The emergence of a “digital underclass” in Great Britain and Sweden: Changing reasons for digital exclusion
  Helsper Ellen J., Reisdorf Bianca C.
  New Media & Society, 19(8), pp. 1253–1270 : 2017 :
  https://doi.org/10.1177/1461444816634676

  Stop and Frisk Online: Theorizing Everyday Racism in Digital Policing in the Use of Social Media for Identification of Criminal Conduct and Associations
  Patton Desmond Upton, m fl.
  Social Media + Society 3, no. 3 (July 1) : 2017 :
  https://doi.org/10.1177/2056305117733344

  Rosenberg Dennis
  Use of e-government services in a deeply divided society: A test and an extension of the social inequality hypotheses
  New Media & Society : 2018 :
  https://doi.org/10.1177/1461444818799632

  When the Algorithm Itself Is a Racist: Diagnosing Ethical Harm in the Basic Components of Software
  Sandvig Christian, m fl.
  International Journal of Communication, Vol 10, pp 4972-4990 : 2016 :
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjRvsaCq5XhAhUtlIsKHfPYDLwQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fsocial.cs.uiuc.edu%2Fpapers%2Fpdfs%2FSandvig-IJoC.pdf&usg=AOvVaw0-LA2laSoxb3h5wMQCZp33

  Anvisade texter, film och material kan tillkomma.

 • Giltig från: 2016 vecka 1

  Bok

  Gender in the Media
  Richardson N., Wearing S.
  London, Palgrave : 2014 :

  Artiklar

  Awan I.
  Islamophobia and Twitter: A Typology of Online Hate Against Muslims on Social Media
  Policy & Internet. 6(2): 133-150 : 2014 :

  Bury R
  She’s geeky: The performance of identity among women working in IT
  International Journal of Gender, Science and Technology 3(1) : 2011 :

  Carstensen T.
  "Gender Trouble in Web 2.0. Gender perspectives on social network sites, wikis and weblogs
  International Journal of Gender, Science and Technology 1(1) : 2009 :

  Cohen-Almagor R.
  Fighting hate and bigotry on the Internet
  Policy & Internet 3(3): 1-26. : 2011 :

  Daniels J.
  Race and racism in Internet studies: A review and critique
  new media & society 15(5): 695-719 : 2013 :

  Reflecting on Gender and Digital Networked Media
  Humphreys S., Vered K. O.
  Television & New Media: 1527476413502682 : 2013 :

  Designing Gender in Social Media: Unpacking Interaction Design as a Carrier of Social Norms
  Lundmark S., Normark M.
  International Journal of Gender, Science and Technology 6(2): 223-241 : 2014 :

  Shaw A.
  The Internet Is Full of Jerks, Because the World Is Full of Jerks: What Feminist Theory Teaches Us About the Internet
  Communication and Critical/Cultural Studies 11(3): 273-277 : 2014 :

  Anvisade texter och material kan tillkomma.