Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svensk och engelsk medicinsk terminologi, 15 hp

Engelskt namn: Medicial Terminology in Swedish and English

Denna kursplan gäller: 2009-05-11 till 2011-09-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AN004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för Vårdadministrativa programmet, 2009-05-11

Innehåll

Kursen omfattar grunderna i det medicinska språkbruket och i den terminologi som används i svensk sjukvård, innefattandes en översikt av människokroppens uppbyggnad och sjukdomspanorama, samt engelska inriktad mot det medicinska ämnesområdet. I den engelska delen ingår, förutom grundläggande medicinsk terminologi, viss skrivträning, diktamen, samt träning att förstå olika engelska accenter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten • uppvisa god kännedom om, och själv kunna tillämpa, grunderna i medicinskt språkbruk, inkluderande terminologi för anatomiska grundstrukturer och för begrepp såsom plan, axlar, lägen, riktningar och rörelser, samt uppvisa viss kunskap om ordstammar, prefix, suffix och enklare regler för uttal och grammatisk böjning inom företrädesvis latin (men även viss grekiska). • uppvisa god kännedom om den översiktliga terminologin för kroppens organsystem och dess olika delar. • uppvisa viss kännedom om den översiktliga terminologin för patologiska processer kopplade till olika organsystem. • uppvisa god kännedom om vissa frekvent förekommande förkortningar i medicinsk terminologi och praktisk sjukvård. • uppvisa översiktlig kännedom om terminologin för behandlingsmetoder/-ingrepp kopplade till olika organsystem samt farmakologiska grundbegrepp. • uppvisa god kännedom om grundläggande medicinsk terminologi på engelska. • uppvisa god förståelse av olika varianter av engelska talad med normal hastighet. • korrekt transkribera medicinska beskrivningar. • uttala medicinska termer på engelska på ett förståeligt sätt. • uppvisa god förmåga att tillämpa några olika ordinlärningsstrategier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av eget aktivt kunskapssökande och reflektion. Kursen är nätburen. Undervisningens former varierar mellan videoföreläsningar, nätburna självstudieuppgifter samt viss nätburen lärarhandledning. Gruppträff på campus i Umeå med traditionell föreläsning, praktiskt övningsmoment och/eller seminarium kan komma att ingå.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 35

Nye Edwin Richard
Engelsk-svensk/svensk-engelsk medicinsk ordbok = : English-Swedish/Swedish-English medical dictionary
2. ed. = : Bromma : Tekniska ord : 2002 : 240 s. :
ISBN: 91-973256-4-3 : 207:00
Se bibliotekskatalogen Album

Medicinsk terminologi
Lindskog Bengt I., Andrén-Sandberg Åke, Buckhöj Poul
4. uppl. /b [illustrationer: Poul Buckhöj och Studio Frank] : Stockholm : Nordiska bokhandelns förlag & Norstedts akademiska förlag : 2004 : 688 s. :
ISBN: 91-7227-423-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Collins
A Short Course in Medical Terminology, Enhanced Reprint
Lippincott Williams & Wilkins : 2007 :