"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i immunologi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced course in immunology

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3IM007

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Immunologi

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2007-11-27

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 4 genomgångna terminer på molekylärbiologi, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.