Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktiska miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Arctic Environments

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5GV094

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-07

Innehåll

Målet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för de biogeokemiska processerna som driver förändringar i den Arktiska miljön. I kursen ingår både teoretiska moment samt praktiska fältbaserad undervisning. Som student kommer du att både uppleva och få praktisk erfarenhet av att studera de processer som är av betydelse för miljöförändringar i Arktisk, det globala klimatet samt framtida geopolitik. Inom kursen ingår en längre exkursion där studenter förväntas kunna övernatta i tält i Svensk fjällmiljö och utföra biogeokemiska studier av närmiljön. Studieort är Abisko.

Behörighetskrav

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.