"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Försöksplanering 2, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Design and Analysis of experiments 2

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5MS014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-08-25

Behörighetskrav

Univ: Kvalitetsteknik och försöksplanering, 7,5 hp, eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.