Hoppa direkt till innehållet

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9

 • Antal högskolepoäng 270 hp
 • Studietid 4,5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2017

Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i två undervisningsämnen men också hur du i din kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du lär dig också att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas och får kunskaper om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv.

Utbildningen omfattar tre delar:

 • Ämnesstudier (180 högskolepoäng fördelade på två ämnen)
 • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) (60 högskolepoäng)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Ämnesstudier

Utbildningen består till stor del av studier i de ämnen du valt.

Hösten 2017 kan du inom programmet läsa:

 • Textilslöjd och bild
  eller
 • Trä- och metallslöjd och bild

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Redan under första terminen kommer du att få testa på din framtida yrkesroll som lärare ute på en skola. Med stöd av en handledare kommer du då att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan, i den del av utbildningen som kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets alla delar. Alla lärarstudenter genomför delar av sin VFU vid en skola i Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

När du läser på lärarprogrammet har du möjlighet att läsa en kurs eller göra delar av din VFU utanför Sverige. Lärarhögskolan har avtal om sådana utbyten med till exempel Australien, Nya Zeeland, USA, Norge och England. Du kan också genomföra utlandsstudier via andra avtal som Umeå universitet har eller åka som sk free-mover, när du själv ordnar dina utlandsstudier.

Läs mer om var du kan åka och hur det är att studera och göra praktik utomlands

Unik chans till röststräning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisningen om rösten i läraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier.

År 3
VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier.

År 4
Ämnesstudier. VFU. Examensarbete.

År 5
Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare i årskurs 7–9.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9.

Anmälan och behörighet

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9, 270 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Textilslöjd samt bild

  Startar

  Hösttermin 2017

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad textilslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot textilslöjd. Dessutom krävs antagningsprov i bild, se www.estet.umu.se

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

  Anmälningskod

  UMU-01682

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Trä- och metallslöjd samt bild

  Startar

  Hösttermin 2017

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Samt 160 tim dokumenterad trä- och metallslöjdrelaterad verksamhet alternativt antagningsprov med inriktning mot trä- och metallslöjd. Dessutom krävs antagningsprov i bild, se www.estet.umu.se

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

  Anmälningskod

  UMU-01680

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Infocenter

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Lärarhögskolan