Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9

  • Antal högskolepoäng 270 hp

Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i två undervisningsämnen men också hur du i din kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas.

Under utbildningen

Observera

Programmet är inställt hösten 2019

Om utbildningen

Utbildningen är på 240-270 hp. Den utbildning som börjar 2019 är på 240 hp. 

Du kan kombinera textilslöjd eller trä- och metallslöjd med bild, engelska, geografi, historia, matematik, religion eller svenska som andra språk. Det valet gör du en bit in i utbildningen.

I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du lär dig också att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas och får kunskaper om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv.

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Ämnesstudier (150 högskolepoäng fördelade på två ämnen)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Ämnesstudier

Utbildningen består till stor del av studier i de ämnen du valt.

Hösten 2019 kan du inom programmet läsa:

  • Textilslöjd och ett annat ämne
    eller
  • Trä- och metallslöjd och ett annat ämne

Ämneskombinationer och behörighet

Läs mer om ämneskombinationer och behörighet inom programmet

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en skola. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan.

Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller Sollefteå kommun.

Unik chans till röststräning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisningen om rösten i läraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier.

År 3
Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU.

År 4
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

I utbildningsplanen nedan (med start ht18) kan du läsa mer om vilka kurser som ingår i programmet. I den studieplan som ligger i slutet av dokumentet ser du de kurser som gäller från och med hösten 2018.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare i årskurs 7–9.

Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Examen

Ämneslärarexamen med inrikting mot årskurs 7-9

Vanliga frågor

Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Textilutbildningar

Två studenter berättar om de fristående kurser de läst i textil. Kontakta oss så berättar vi mer om fristående kurser eller programstudier.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)