Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

  • Antal högskolepoäng 330 hp

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i två undervisningsämnen och du lär dig också  hur du i din kommande yrkesroll får elever att lära och utvecklas.

Film: Bli lärare du också!
Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Under utbildningen

Programmet är i normalfallet 300 hp. Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp.

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Ämnesstudier (210 eller 240 högskolepoäng fördelade på två ämnen)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Ämnesstudier

Utbildningen består till stor del av studier i de ämnen du valt. När du söker till programmet söker du med ett bestämt ingångsämne och väljer sedan ditt andraämne under utbildningens gång. Här i Umeå finns många ämnen att välja bland, som till exempel bild, musik, samtliga naturvetenskapliga ämnen och moderna språk.

Ämneskombinationer och behörighet:
Läs mer om ämneskombinationer och behörighet inom programmet

Utbildningsvetenskaplig kärna

I utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) behandlas frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Här behandlas även det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en skola. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan.

Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller Sollefteå kommun.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du en unik chans till röstträning. Undervisning om rösten i läraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier.

År 3
VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier.

År 4
Ämnesstudier.

År 5
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare på gymnasiet.

Vanliga frågor

Bilda framtiden
Bilda framtiden

Här hittar du alla program som erbjuds vid Lärarhögskolan

Film: Bilda framtiden
Bilda framtiden
Film: Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter