Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, 330 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: LYAGY

Högskolepoäng: 330

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2019-09-20

Behörighetskrav

Ingångsämne: Bild fördjupning

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Dessutom antagningsprov.

Bild

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Bild

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska B, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Dessutom antagningsprov.

Ingångsämne: Biologi

Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Kemi A, Matematik C Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b alt. 3c (områdesbehörighet 6c/A6c).

Bild fördjupning

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Franska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Spanska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Bild/Tyska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Bild

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Franska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Engelska

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 c / A6c).

Engelska/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Spanska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Engelska/Tyska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Franska

Engelska B, Samhällskunskap A och Franska steg 3. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 och Franska 3 (områdesbehörighet 6 c/A6 c)

Ingångsämne: Geografi

Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik B. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 och Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet 6 c/A6 c)

Historia/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Historia/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Historia/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Historia/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Historia

Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c).

Historia/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Engelska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Franska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa

Se "ämneskombinationer" i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Idrott och hälsa

Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1 (områdesbehörighet 6c/A6c med ett eller flera undantag).

Idrott och hälsa/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Spanska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Idrott och hälsa/Tyska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Engelska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Franska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik/Spanska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Matematik

Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4 (områdesbehörighet 6c/A6c).

Matematik/Tyska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Franska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Musik fördjupning

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Dessutom antagningsprov.

Musik/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Musik

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Dessutom antagningsprov.

Musik/Spanska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Musik/Tyska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Naturkunskap

Engelska B, Samhällskunskap A, Kemi A, Fysik A, Biologi B, Matematik C Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Kemi 1, Fysik 1a / 1b1 + 1b2, Biologi 2, Matematik 3b alt. 3c (områdesbehörighet 6c/A6c).

Religionskunskap/Bild

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Religionskunskap/Engelska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Religion

Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c).

Religionskunskap/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Religionskunskap/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Religionskunskap/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Religionskunskap/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Samiska som modersmål

Engelska B, Samhällskunskap A, Modersmål B (nordsamiska eller sydsamiska). Eller: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Modersmål 2 (nordsamiska eller sydsamiska) (Områdesbehörighet 6 c / A6c). Alternativ till modersmål är Nordsamiska, introduktionskurs 30 hp eller Nordsamiska, kvalifikationskurs 15 hp resp. Sydsamiska, introduktionskurs 30 hp eller Sydsamiska, kvalifikationskurs 15 hp (eller motsvarande) från universitetet. Läs mer om behörighet under ämneskombinationer i programmenyn till höger.

Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Samhällskunskap

Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 2, Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet 6c/A6c).

Samhällskunskap/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Samhällskunskap/Matematik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Samhällskunskap/Musik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Samhällskunskap/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Samhällskunskap/Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Spanska

Engelska B, Samhällskunskap A och Spanska steg 3. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 och Spanska 3 (områdesbehörighet 6 c/A6 c)

Ingångsämne: Svenska

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c).

Ingångsämne: Svenska som andraspråk

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c)

Svenska/Bild

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Engelska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Franska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Historia

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Musik

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Religionskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Svenska som andraspråk

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Samhällskunskap

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Spanska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Svenska/Tyska

Se ”ämneskombinationer” i programmenyn för mer information: umu.se/p/LYAGY

Ingångsämne: Tyska

Engelska B, Samhällskunskap A och Tyska steg 3. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 och Tyska 3 (områdesbehörighet 6 c/A6 c)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan översätts på engelska till Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten visa sådana kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisningen och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
-  visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuellla kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum.

Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs 330 högskolepoäng. Vid Umeå universitet ges inriktningen med ett begränsat antal ämneskombinationer. För närmare information se Lärarhögskolans hemsida.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng består av följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 210 eller, när så krävs 240 högskolepoäng varav ett examensarbete om 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen. Examensarbetet ska ha ämnesdidaktisk inriktning.
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygsättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan(UK) återfinns i särskilda kurser. UK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet.

Utbildningen omfattar ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 210 eller, när så krävs, 240 högskolepoäng i två undervisningsämnen. Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde samt en fördjupning om 90 högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom ämnesområden relevanta för dessa ämnen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna och UK-kurserna. VFU-placeringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice samt via www.studera.nu
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan Ingångsämne: Engelska

Giltig från: HT16

ENGS Ingångsämne: Engelska, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6EN045

Engelska för ämneslärare, kurs 1 30 hp

Grundnivå

Engelska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6EN036

Engelska 2 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 hp

Grundnivå

Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6EN035

Engelska 3 för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 hp

Grundnivå

Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6EN038

Att undervisa i engelska (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6LÄ053

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne engelska 22,5 hp

Avancerad nivå

6XXXX       Examensarbete, 30 hp

Termin 10

6XXXX       Examensarbete, 30 hp

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Historia

Giltig från: HT16

HIST Ingångsämne: Historia, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6HI034

Historia 1 30 hp

Grundnivå

Historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 3

6HI033

Historia 2 30 hp

Grundnivå

Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6HI035

Historia 3 30 hp

Grundnivå

Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6HI032

Att undervisa i historia (VFU) 6 hp

Grundnivå

Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6HI023

Läraryrkets dimensioner 22,5 hp

Avancerad nivå

Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6HI029

Examensarbete för ämneslärarexamen - historia 30 hp

Avancerad nivå

Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 10

6HI029

Examensarbete för ämneslärarexamen - historia 30 hp

Avancerad nivå

Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Matematik

Giltig från: HT16

MATT Ingångsämne: Matematik, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6MA042

Matematiska metoder 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6MA040

Algebra 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6MA041

Envariabelanalys 1 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6MN050

Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6MA048

Matematikens historia 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6MS002

Statistik för lärare 7,5 hp

Grundnivå

Matematisk statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6MN051

Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

6MA046

Envariabelanalys 2 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6MA036

Linjär algebra 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6MA044

Problemlösning och matematiska resonemang 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6MA043

Diskret matematik 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6MA045

Differentialekvationer och flervariabelanalys 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6MA049

Att undervisa i matematik (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX        Läraryrkets dimensioner (Matematik), 22,5 hp

6MA033

Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6MA033

Examensarbete för ämneslärarexamen - Matematik 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Musik fördjupning

Giltig från: HT16

MUMU Ingångsämne: Musik fördjupning, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6MU021

Musik 1 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6MU061

Musik 2 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6MU023

Musik 3 30 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6ES095

Att undervisa i musik 6 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

Termin 6

6MU052

Musik fördjupning 1 30 hp

Grundnivå

Termin 7

6MU050

Musik fördjupning 2 30 hp

Grundnivå

Termin 8

6MU051

Musik fördjupning 3 30 hp

Grundnivå

Termin 9

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Musik

Giltig från: HT16

MUSI Ingångsämne: Musik, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6MU021

Musik 1 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6MU061

Musik 2 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6MU023

Musik 3 30 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6ES095

Att undervisa i musik 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Religion

Giltig från: HT16

RELK Ingångsämne: Religion, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6RV021

Religionsvetenskap 1 30 hp

Grundnivå

Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6RV020

Religionsvetenskap 2 30 hp

Grundnivå

Religionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6RV022

Religionsvetenskap 3 30 hp

Grundnivå

Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6RV019

Att undervisa i religionskunskap (VFU) 6 hp

Grundnivå

Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Svenska

Giltig från: HT16

SVAA Ingångsämne: Svenska, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV075

Svenska för ämneslärare, kurs 1 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6SV027

Svenska II för ämneslärare 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6SV028

Svenska III för ämneslärare 30 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6SV058

Att undervisa i svenska (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6LÄ054

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska 22,5 hp

Avancerad nivå

6SD002

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6SD002

Examensarbete i svenska för ämneslärarexamen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Biologi

Giltig från: HT18

BIOL Ingångsämne: Biologi, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

5BI235

Ekologi A 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

5BI234

Ekologi 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 3

5BI194

Genetik och evolution 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6BI023

Artkunskap och systematik för biologilärare 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6BI101

Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

6BI102

Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

5BI137

Fysiologi och cellbiologi 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE269

Att undervisa i biologi (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX          Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX           Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX           Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX            Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp
 

6BI009

Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6BI009

Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Franska

Giltig från: HT18

FRAN Ingångsämne: Franska, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6FA004

Franska I för ämneslärare 30 hp

Grundnivå

Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6FA009

Franska för ämneslärare, kurs 2 30 hp

Grundnivå

Franska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6FA006

Franska III för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 hp

Grundnivå

Franska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6FA007

Att undervisa i franska (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX       Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp

6XXXX       Examensarbete (franska), 30 hp

Termin 10

6XXXX       Examensarbete (franska), 30 hp

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Geografi

Giltig från: HT18

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6GV001

Processer i naturen 7,5 hp

Grundnivå

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6KG005

Befolkningsgeografi 15 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6KG003

Ekonomisk och social geografi 15 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6KG006

Kartor och GIS 7,5 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6GV000

Naturens mångfald (geografilärare) 7,5 hp

Grundnivå

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6GV002

Klimatförändringar (geografilärare) 7,5 hp

Grundnivå

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6KG007

Geografididaktik 1 7,5 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 4

6KG004

Introduktion till geografi 7,5 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6GV001

Processer i naturen 7,5 hp

Grundnivå

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6GV003

Vetenskapliga metoder i geografi 7,5 hp

Grundnivå

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6KG008

Geografididaktik 2 7,5 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6KG009

Att undervisa i geografi (VFU) 6 hp

Grundnivå

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 6

Kurser i andra ämnet 1-30 hp

Termin 7

Kurser i andra ämnet 31-60 hp

Termin 8

Kurser i andra ämnet 61-90 hp

Termin 9

Läraryrkets dimensioner 22,5 hp VFU

Examensarbete 30 hp

Termin 10

Examensarbete 30 hp

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Naturkunskap

Giltig från: HT18

NATU Ingångsämne: Naturkunskap, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

5BI137

Fysiologi och cellbiologi 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

5BI235

Ekologi A 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6PE182

Sex och samlevnad 7,5 hp

Grundnivå

Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

6BI022

Naturens mångfald för naturkunskapslärare 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6FY009

Astronomi och meteorologi 7,5 hp

Grundnivå

Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 4

5KE165

Kemins grunder 15 hp

Grundnivå

Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6NK101

Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

6NK102

Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE270

Att undervisa i naturkunskap (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX       Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp

6XXXX       Examensarbete för ämneslärarexamen, 30 hp

Termin 10

6XXXX       Examensarbete för ämneslärarexamen, 30 hp

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Samhällskunskap

Giltig från: HT18

SAMK Ingångsämne: Samhällskunskap, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SH009

Samhällskunskap 1 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6SH010

Samhällskunskap 2 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6SH011

Samhällskunskap 3 30 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE272

Att undervisa i Samhällskunskap (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX        Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX        Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX        Kurser i andra ämnet

Termin 9

6PE119

Läraryrkets dimensioner 22,5 hp

Avancerad nivå

6SH013

Examensarbete 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6SH013

Examensarbete 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Spanska

Giltig från: HT18

SPAN Ingångsämne: Spanska, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SA008

Spanska I för ämneslärare 30 hp

Grundnivå

Spanska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6SA014

Spanska för ämneslärare, kurs 2 30 hp

Grundnivå

Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6SA011

Spanska för ämneslärare, kurs III 30 hp

Grundnivå

Spanska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6SA013

Att undervisa i spanska (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX        Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX        Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX        Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX        Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp

6XXXX         Examensarbete i spanska 30 hp

Termin 10

6XXXX         Examensarbete i spanska 30 hp

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Svenska som andraspråk

Giltig från: HT18

SVAN Ingångsämne: Svenska som andraspråk, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6SV068

Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 1 30 hp

Grundnivå

Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6SV069

Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2 30 hp

Grundnivå

Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6SV070

Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 3 30 hp

Grundnivå

Svenska som andraspråk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6SV057

Att undervisa i svenska som andraspråk (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX        Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp

6XXXX       Examensarbete (svenska som andraspråk), 30 hp

Termin 10

6XXXX       Examensarbete (svenska som andraspråk), 30 hp

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Tyska

Giltig från: HT18

TYSK Ingångsämne: Tyska, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6TY022

Tyska för ämneslärare, kurs 1 30 hp

Grundnivå

Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 3

6TY023

Tyska för ämneslärare, kurs 2 30 hp

Grundnivå

Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6TY014

Tyska III för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet 30 hp

Grundnivå

Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6TY021

Att undervisa i tyska (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX       Läraryrkets dimensioner 22,5 hp

6SD003

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6SD003

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Biologi

Giltig från: HT18

BIOL Ingångsämne: Biologi, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

5BI235

Ekologi A 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

5BI234

Ekologi 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 3

5BI194

Genetik och evolution 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6BI023

Artkunskap och systematik för biologilärare 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

6BI101

Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

6BI102

Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 7,5 hp

Grundnivå

5BI137

Fysiologi och cellbiologi 15 hp

Grundnivå

Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE269

Att undervisa i biologi (VFU) 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX          Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX           Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX           Kurser i andra ämnet

Termin 9

6XXXX            Läraryrkets dimensioner, 22,5 hp
 

6BI009

Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6BI009

Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Bild

Giltig från: HT19

BILÄ Ingångsämne: Bild, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6ES100

Bild 1 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6ES092

Bild 2a 15 hp

Grundnivå

6ES093

Bild 2b 15 hp

Grundnivå

Termin 4

6ES034

Bild 3 30 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6ES096

Att undervisa i bild 6 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet
 

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet
 

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6ES037

Läraryrkets dimensioner - estetiska ämnen 22,5 hp

Avancerad nivå

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6ES038

Examensarbete - estetiska ämnen 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan Ingångsämne: Idrott och hälsa

Giltig från: HT19

IDRH Ingångsämne: Idrott och hälsa, 330 hp

Termin 1

6PE185

Ämneslärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE186

Att vara lärare (VFU - ämneslärare) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6ID017

Idrott och hälsa 1 30 hp

Grundnivå

Termin 3

6ID314

Idrott och hälsa II för gymnasieskolan 30 hp

Grundnivå

Termin 4

6ID018

Idrott och hälsa 3 30 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE226

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE223

Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE271

Att undervisa i Idrott och hälsa (VFU) 6 hp

Grundnivå

6PE238

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 11 hp

Grundnivå

Termin 6

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 7

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 8

6XXXX       Kurser i andra ämnet

Termin 9

6ID308

VFU III - Läraryrkets dimensioner, Idrott och hälsa 22,5 hp

Avancerad nivå

6ID309

Examensarbete Lärarprogrammet, Idrott och hälsa 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

6ID309

Examensarbete Lärarprogrammet, Idrott och hälsa 30 hp

Avancerad nivå

6SH014

Profession och vetenskap 7,5 hp

Avancerad nivå