"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneskombinationer och behörighet ämneslärarprogrammet gymnasieskolan, programstart ht2023

I ämneslärarprogrammet studerar du två ämnen. Du ansöker till programmet med ett specifikt ingångsämne. Under termin 2 väljer du sedan ditt andraämne . I ett av ämnena måste du ha ämnesstudier om minst 120 hp (inkl. examensarbete) och i det andra ämnet minst 90 hp. För ämnena svenska, musik och samhällskunskap måste du alltid uppnå 120 hp.

Behörighet till andraämnet

För att kunna antas till studier i andraämnet måste du uppfylla behörighetskraven för det ämnet när den första kursen i ämnet startar. Behöriga sökande har platsgaranti till det valda andraämnet.

Kontrollera i god tid vilka behörighetskrav som gäller för det ämne du vill välja. Ibland krävs mer än grundläggande behörighet. I kombinationer med bild eller musik, måste du till exempel också bli godkänd på ett antagningsprov.

Behörighet till ämnen som även är ingångsämnen hittar du i utbildningsplanen. För information om behörighet till övriga ämnen, kontakta studievägledaren vid Lärarhögskolan.

Eftersom studierna i andraämnet påbörjas först termin 6 har du tid att läsa in behörigheten för detta ämne under utbildningens gång. I moderna språk finns det till exempel möjligheter att studera behörighetsgivande kurser på universitetet. Några väljer att skaffa behörighet på andra sätt, till exempel via Komvux.

Om den inledande kursen inom ett ämne måste ställas in på grund av för få sökande så tar vi personlig kontakt för att diskutera alternativa val av andraämne.

Möjliga ämneskombinationer

Vid Umeå universitet erbjuds ämnesstudier i totalt 18 ämnen på ämneslärarprogrammet.

Översikt över vilka ingångsämnen och andraämnen som kan kombineras (uppdaterad 210217)

Aktuella ämneskombinationer

 • Bild (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med bild:

  • Bild fördjupning
  • Biologi
  • Engelska
  • Franska
  • Geografi
  • Historia 
  • Kemi
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska 

  Fäll ihop
 • Biologi (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med Biologi:

  • Bild
  • Engelska
  • Idrott och hälsa
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk


  Fäll ihop
 • Engelska (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med engelska:

  • Bild
  • Biologi
  • Franska
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Franska (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med franska:

  • Bild
  • Engelska
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Geografi (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med geografi:

  • Bild
  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

  Fäll ihop
 • Historia (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med historia:

  • Bild
  • Engelska
  • Geografi
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

  Fäll ihop
 • Idrott och hälsa (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med idrott och hälsa:

  • Biologi
  • Engelska
  • Franska
  • Geografi
  • Historia
  • Kemi
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Matematik (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med matematik:

  • Bild
  • Biologi
  • Engelska
  • Franska
  • Fysik
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Kemi
  • Musik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska  Fäll ihop
 • Musik (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med musik:

  • Biologi
  • Engelska
  • Franska
  • Geografi
  • Historia
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik fördjupning
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Naturkunskap (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med Naturkunskap:

  • Bild
  • Engelska
  • Idrott och hälsa
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk


  Fäll ihop
 • Religionskunskap (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med religionskunskap:

  • Bild
  • Engelska
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

  Fäll ihop
 • Samhällskunskap (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med samhällskunskap:

  • Bild
  • Engelska
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Religionskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

  Fäll ihop
 • Spanska (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med spanska:

  • Bild
  • Engelska
  • Franska
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Svenska (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med svenska:

  • Bild
  • Biologi
  • Engelska
  • Franska
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska som andraspråk
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Svenska som andra språk (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med svenska som andra språk:

  • Bild
  • Biologi
  • Engelska
  • Franska
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Spanska
  • Svenska
  • Tyska

  Fäll ihop
 • Tyska (ingångsämne)

  Följande ämnen kan kombineras med tyska:

  • Bild
  • Engelska
  • Franska
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Musik
  • Spanska
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

  Fäll ihop
Senast uppdaterad: 2023-03-10