"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nu har Marta tagit på sig lärarglasögonen

Marta flyttade från Polen till Sverige som tioåring. Hon har tänkt mycket på språkets och skolans betydelse. Nu utbildar hon sig till ämneslärare i svenska.

Marta läser andra terminen på ämneslärarprogrammet. Just nu läser hon ämnet svenska.

Varför utbildar du dig till lärare?
– Jag har tänkt på de lärare som har påverkat min skolgång och motiverat mig. Min bästa lärare var en samhällskunskapslärare. Han var mycket kunnig och gav mig inspiration till att vilja lära mig. Jag vill bli en sådan lärare! Som lärare har man möjlighet att påverka elever både på individnivå och utbildningsmässigt. Dessutom tycker jag att det är roligt att lära ut saker som andra inte visste om, så lärare var ett självklart val.

Varför valde du ämnet svenska – och vad kan du berätta om  studierna?
– Jag kom till Sverige när jag var tio år. Då kunde jag ingen svenska alls. Jag har tänkt mycket på vilket starkt verktyg språket är och vilken makt det kan ge. I vardagen kan det vara så att vi omedvetet dömer andra utifrån språket. I min första kurs om sociolingvistik har vi läst en del om det, det kallas språkattityder.

– En annan del som jag tycker varit jätteintressant är när vi har lärt oss mer om den sociala delen av språk och hur språk kan ha olika innebörd beroende på situation.

– Svenska är ett så roligt ämne om man gör det på rätt sätt! I språk har du stora möjligheter att låta fantasin flöda när du skriver och läser.

Vilket andraämne ska du välja?
– Jag tror jag ska läsa historia eller engelska som andraämne, men det har jag inte bestämt än.

Hur är det att läsa på universitetet?
– Det krävs att man är självständig och disciplinerad när man läser på universitetet.  Det är ingen som springer efter dig och håller reda dina studier. Du ansvarar själv på ett annat sätt än på gymnasiet.

– Jag trodde att alla studenter kom till programmet direkt från gymnasiet. Det är ganska många som har rest och jobbat innan de börjar läsa till lärare. Det är kul att träffa personer som har andra erfarenheter än vad jag har, det lär jag mig också av.

Vad kan du berätta om programmet?
– Jag gillar upplägget på programmet. Vi börjar med att läsa det som kallas utbildningsvetenskapliga kärnan. Då lär vi oss om vad det innebär att jobba som lärare och vad skolans uppdrag är. Det har hjälpt mig att ta bort ”elevglasögonen” och ta på ”lärarglasögonen” redan första terminen. Vi har också verksamhetsförlagd utbildning under första terminen. Då var vi ute och observerade lärare i skolan. Det var bra för att öva på lärarperspektivet. Vi får förbereda oss ordentligt innan vi själva ska undervisa i klassrummet, det känns bra.

Vad gör du på fritiden?

– Jag har anmält mig att vara studentambassadör vid Lärarhögskolan. Som studentambassadör har jag medverkat vid en utbildningsmässa i Stockholm. Då fick jag informera gymnasieelever om universitetsstudier. Många frågade om staden Umeå. Många frågade också vilket väder vi har i Umeå, men det kanske berodde på att jag hade på mig vinterskor på mässan.

– Jag har också anmält mig till buddy programmet för att vara ”fadder” för inresande studenter från andra länder och vara fadder via Hectos, vår studentkår, och ta emot nya studenter. Jag gillar att testa nya saker!

Namn
Marta Dreliszak
Varifrån kommer du?
Sundsvall
Publicerad: 2023-01-24