"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Receptarier och apotekare är nöjda med sina jobb

En överväldigande majoritet, 91,4 procent, av de receptarier och apotekare som utbildats vid Umeå universitet och deltog i en enkätstudie trivs med sina jobb och möjligheterna att utvecklas i yrket. Enkätstudien genomfördes bland tidigare farmacistudenter som tog examen 2015–2018.

– Farmaceuters yrkesroll har förändrats mycket de senaste åren, bland annat som en följd av omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Därför är det intressant att få veta mer om hur de ser på sina jobb, säger Sofia Mattsson, universitetslektor och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Pharmacy.

Enkäten gick ut till 222 tidigare studenter på Umeå universitets receptarie- och apotekarprogram, varav 42 procent svarade. 92,6 procent var kvinnor och två tredjedelar hade tagit examen från det treåriga receptarieprogrammet. Av dessa jobbade de flesta på öppenvårdsapotek. Det fanns en större mångfald av arbetsplatser bland de som läst det femåriga apotekarprogrammet, till exempel sjukhusapotek, sjukhus och vårdcentraler samt läkemedelsföretag. De flesta hade fast anställning och hade fått sitt första jobb redan innan de tog examen.

– Antalet apotek i Sverige har ökat, öppettiderna har förlängts och efterfrågan på receptarier och apotekare har därmed ökat, säger Sofia Mattsson.

En annan förändring som skett är att farmaceuters yrkesroller utvecklats. Från att främst ha arbetat med att expediera läkemedel på apotek, är i dag fler receptarier och apotekare involverade i den direkta sjukvården. De kan till exempel som kliniska farmaceuter ingå i vårdteam på sjukhus och i primärvården.

Farmaceuterna fick gradera sin arbetstillfredsställelse på en femgradig skala. Majoriteten, 91,4 procent, svarade att de var nöjda, alltid eller för det mesta. Samma nivå av arbetstillfredsställelse sågs i en tidigare enkät, riktad till farmacistudenter som tog examen i Umeå åren 2006-2014.

Jämfört med den tidigare studien var det dock något fler, 13 procent mot tidigare 3,8 procent, som fann tanken på att stanna kvar i samma yrke resten av sitt arbetsliv deprimerande.

– Samtidigt svarade 80,7 procent att de skulle ha valt samma yrkesbana om de hade fått välja igen, säger Sofia Mattsson.

Farmaceuterna tillfrågades också om sina möjligheter till kompetensutveckling på arbetsplatsen. 65,6 procent ansåg att dessa möjligheter var goda, jämfört med 60,8 procent i den tidigare enkätstudien. Det fanns också en tydlig koppling mellan arbetstillfredsställelse och möjligheterna till utveckling i yrket.

– Men, en tredjedel uppger små möjligheter till kompetensutveckling, vilket visar att det fortfarande finns utrymme för förbättringar i branschen, säger Sofia Mattsson. I jämförelse med både svenska och internationella studier av arbetstillfredsställelse, ser vi dock en högre grad av nöjdhet med arbetet hos farmaceuterna i vår studie.

Läs hela studien på tidskriften Pharmacys hemsida

Senast uppdaterad: 2022-10-31