"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Arbetsterapeutprogrammet

Välkommen till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet! Här hittar du viktig information om vad som gäller vid programstart. Programmet inleds med tre introduktionsdagar på plats i Umeå mellan 2-4 september, läs mer under Så här börjar du. Det är även angeläget att du läser övrig information så att du är förberedd inför programstart. Vi ses i höst!

Så här börjar du

 • 1. Andra antagningsbeskedet

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

  Är du inte längre intresserad av din plats är det fint om du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud via Ladok (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på programmet

  Obligatorisk närvaro vid registrering och introduktionsdagar
  Programmet inleds med registrering och introduktion på plats i Umeå. Om du drabbas av akut sjukdom som gör att du inte kan närvara vid introduktionsdagarna måste du snarast möjligt ta kontakt (läkarintyg krävs) för att behålla din plats. Detta gör du genom att skicka e-post till vår studieadministration. Missad registrering innebär förlorad studieplats och en reserv kommer att kallas in.

  Fäll ihop
 • 4. Börja programmet

  Måndag 2 september 2024

  Tid: Kl. 10.00-16.30

  De tre inledande kursdagarna mellan 2 - 4 september innehåller praktisk genomgång om programmets första kurs och programmet som helhet. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att ni lär känna varandra redan från början av utbildningen. Därför har vi lagt upp ett program de tre inledande dagarna som möjliggör detta samtidigt som ni introduceras till arbetsterapeutisk teori och startar upp det första grupparbete i kursen.

  Du behöver ha tillgång till dator som är möjlig att koppla upp till internet under dagarna.  

   

  Fäll ihop

Om programmet

 • Om programmet

  Den första kursen i programmet heter: Arbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsa, 7,5 hp. Kursen introducerar arbetsterapeuters grundläggande kunskapskrav samt innebörden av personlig och professionell utveckling. Grundläggande färdigheter i kommunikation och professionellt bemötande förvärvas liksom förståelse av olika synsätt på hälsa.   

  I kursplanen med obligatorisk kurslitteratur hittar du information om vad kursen innehåller, hur den examineras och vilken litteratur som ingår. Det är viktigt att du läser igenom litteraturlistan i god tid och ser till att ha tillgång till böckerna när respektive kurs startar. Observera att böcker ibland kan ha lång leveranstid, så se till att vara förberedd.

  Auskultation 

  I programmets andra kurs ingår en obligatorisk auskultation hos en kliniskt verksam arbetsterapeut under två dagar (16–17 oktober). Syftet är att så tidigt som möjligt ge dig en inblick i arbetsterapeutens roll/arbete. 

  Platserna fördelas i första hand utifrån bostadsort inom de tre avtalsområdena: Västerbotten, Jämtland/ Härjedalen och Västernorrland och det kan innebära resor. I andra hand kan du som av någon anledning behöver genomföra auskultationen utanför de tre avtalsområdena få ordna platsen själv i samarbete med vår VFU-koordinator. Mer information om detta kommer under den första  veckan i programmet.

  Vid administrativa frågor om auskultationen kontakta studieadministrationen. Märk ditt mejl med "Auskultation AT" i ämnesraden.

  Fäll ihop
 • Decentraliserad utbildning - Nytt hösten 2024

  Nytt inför hösten 2024 är att arbetsterapeutprogrammet decentraliseras till vissa orter i den Norra regionen. Detta är en del av regeringens satsning för att kompetensförstärka glesbygd.

  Decentraliseringen innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats kunna välja studieort, varifrån du får ekonomiskt bidrag för resor till och från kursträffarna i Umeå. Du får även ekonomiskt bidrag för boende i samband med kursträffarna. Du kommer så långt som möjligt få genomföra dina praktikperioder (VFU) på eller i närheten av den valda studieorten.

  De studieorter du kan välja mellan är: Skellefteå, Lycksele, Dorotea, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Ånge, Strömsund, Östersund, Sveg.

  Ansökan till studieorterna sker efter avslutad antagning till distansprogrammet. Urval till studieort sker enligt förtursregler i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort. Länk till val av studieort får du i ett separat mail. OBS! Kontrollera även din skräppost.

  Fäll ihop
 • Canvas, UMU-kort och övrig viktig information

  Som student vid UmU kommer du att få tillgång till ett antal system och IT-stöd.

  Lärplattform heter Canvas, där publiceras programmets olika kurser allt eftersom. Där kommer du att hitta kursplan, schema, studieuppgifter, övningar, läsanvisningar och meddelanden från läraren. För att komma in på Canvas loggar du in med ditt Umu-id. (Hur du aktiverar ditt Umu-id, se under rubriken Aktivera ditt Umu-id). Kurssajten på Canvas öppnar ungefär en vecka innan programstart. 

  Vi rekommenderar också att du ansöker om ett UMU-kort innan programstart, med Umu-kortet får du tillträde till de lokaler som du behöver för din utbildning, även efter kontorstid. Läs mer under "Ny vid Umeå universitet" om hur du beställer.

  Via universitetet har du som student även tillgång till Office 365 vilket bland annat innefattar ordbehandlingsprogrammet Word som du förväntas använda som student. Läs mer om IT-tjänster- här!

  CSN  
  Vi rekommenderar starkt att du som programstudent ansöker om studiemedel hos CSN för ett helt år i taget. Om du inte uppnår godkänt betyg i en kurs under höstterminen finns det annars risk att studiemedel inte beviljas för vårterminen. Risken går att undvika genom att söka studiemedel för ett helår. Det går inte att ansöka om CSN för ett helår i efterhand, däremot går det att tacka nej till beviljat studiemedel. 

  Kontakter: 

  Frågor om programmet:

  Studierektor Ulla Nygren 

  Frågor kring studievägledning och studiestöd:

  Programvägledare Maria Larsson 

  Litteratur och frågor om kursinnehåll:

  Kursansvarig lärare första kursen Anna Johansson

  Frågor kring registration:

  Studieadministration 

  Terminstider: 
  Höstterminen: 2024-09-02 - 2025-01-19 
  Vårterminen: 2025-01-20 - 2025-06-08 

  Träffar på plats i Umeå, HT24: 
  2/9: Start kl.10.00 – 4/9 Avslut kl.12.00
  23/9: Start kl.10.30 – 27/9 Avslut kl.14.30
  11/12: Se schema
   
  Du ordnar själv med resor och boende under träffarna. Om du inte redan har boende ordnat så finns stort utbud av olika slags boenden på Visit Umeås sidor. 

  Hittar du inte de svar du behöver så kan du höra av dig till oss via kontaktformuläret, se länk nedan. 

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)