"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Krokig väg för kreativ problemlösare

Nyfiken, men lite rädd. Med blandade känslor närmade sig Therese Nordin, då student på arbetsterapeutprogrammets termin 4, forskning. "Jag ville testa - är det här något jag klarar av?"

Så, Therese tog kontakt med en forskare inom arbetsterapi och fick komma in i ett projekt. Sedan sökte hon och blev antagen till en forskaraspirantverksamhet vid Medicinska fakulteten.

Det här hade Therese inte sett framför sig när hon började utbildningen. Therese jobbade efter gymnasiet inom äldre- och handikappomsorgen. Hon trivdes mycket bra, inte minst för att hon där fick utlopp för sin kreativitet och sitt utvecklingstänkande.

Samtidigt ville hon ha mer.

- Mellan två omsorgsjobb gick jag en elektrikerutbildning, vilket förvisso tränade problemlösning men inte kändes så kreativt, så det blev istället mer omsorgsjobb efter det. Några år senare ledde utvecklingslusten in på en konstutbildning samtidigt som jag jobbade 25 procent inom omsorgen.

Yrkesvalet klarnade

Under åren inom omsorgen kom hon i kontakt med arbetsterapeuter och förstod att det jobbet skulle passa henne.

- Yrket är både akademiskt och praktiskt, och innehåller mycket kreativitet på olika plan. Det är också ett yrke under utveckling, och man kan själv vara med och driva den utvecklingen. I utbildningen ligger fokus mycket på nya arenor – det är lyxigt att det förpackas så redan under utbildningen.

Man tränar på att använda kunskaper från flera områden.

- Utbildningen är tvärvetenskaplig. Man måste själv förstå hur man kan använda utvecklingspsykologi eller sociologi i en problemlösningssituation, säger Therese. Det krävs stort eget engagemang, att man reflekterar och lägger ihop.

Kanske var det detta i kombination med lusten att veta och ta reda på, som ganska tidigt under utbildningen ledde Therese i riktning mot forskning. Nyfiken men en aning skraj tog hon under termin 4 kontakt med forskaren Ingeborg Nilsson som blev hennes handledare. Sedan ansökte hon och antogs till forskaraspirantprogrammet.

Sommarprojekt

- Den sommaren gjorde jag en litteraturöversikt som handlade om äldre och socialt deltagande. Den blev sedan min C-uppsats på termin 5.

Det hon fann var bland annat att några förutsättningar för äldres möjligheter till socialt deltagande var kön, ålder och om man bodde i stad eller på landsbygden. Hon hittade också sju olika typer av socialt deltagande som kan påverka hälsa och välmående: relationen till barn, vänskapsnätverk, religiös identifikation, gruppaktiviteter, aktivt engagemang, IT i olika former samt engagemang i olika aktiviteter.

På termin 6, sista terminen på programmet, planerar Therese för kommande sommarforskning - djupintervjuer med äldre om sociala aktiviteter och social gemenskap. Det är en del av ett större forskningsprojekt med deltagande aktionsforskning, där äldre och hemtjänstpersonal genom workshops ska arbeta fram metoder för att stödja socialt deltagande.

Jobba kliniskt eller forska?

Efter grundutbildningen vill Therese läsa masterprogrammet i arbetsterapi.

- För kanske vill jag jobba kliniskt som arbetsterapeut, kanske vill jag forska, båda lockar mig lika mycket. Just nu vill jag suga upp så mycket kunskap som möjligt. Om jag väljer att arbeta kliniskt är det bra att veta hur jag ska gå till väga om jag vill göra en studie. Då kan jag gå från tanke till projekt.

Namn
Therese Nordin
Varifrån kommer du?
Nordmaling
Var bor du?
Umeå, på Ersboda, med maken Johan och katten Karin
Fritidsintressen
Gillar olika slags kulturevenemang, som konstutställningar och teater. Gillar att göra kreativa saker; det kan vara laga mat, bygga en utemöbel eller göra en målning. Tycker också att åka ut med husvagnen till havet eller ut på landsbygden.
Publicerad: 2017-05-02