Hoppa direkt till innehållet
printicon

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Vill du arbeta med människor i kreativa och moderna miljöer? Är du intresserad av hur människan samspelar med dagens informationsteknik? Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer kombinerar psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik.

Under utbildningen

I programmet studerar du den teknikanvändande människan i ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. Det innebär att du kombinerar studier om människan som social varelse med studier i informatik. Fokus ligger på hur människan formas och förändras när informationsteknik förs in i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Utbildningen har en stark arbetslivsanknytning. Till exempel genomförs examensarbeten ofta i samarbete med organisationer och företag.

Utlandsstudier

Du kan också välja att plugga en termin utomlands på något av våra partneruniversitet. Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer har ett flertal avtal med universitet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Kommer du iväg inom ramen för ett sådant avtal slipper du betala terminsavgifter. Det finns ett begränsat antal platser inom avtalsprogrammen. Ansökning sker senaste den 15 november varje år.

Läs mer om utlandsstudier

Film: Interaktionslabb
Interaktionslabb

Informatik - studiemiljön och lokaler. Välkommen!

 

Programöversikt

Termin 1
Informationssystem, 15 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

Termin 2
Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi med inriktning mot IT-miljöer, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer, 7,5 hp
Beteendevetenskaplig metod, 15 hp

Termin 3
Education and ICT in the Workplace 1, 7,5 hp
Education and ICT in the Workplace 2, 7,5 hp
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp

Termin 4
IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp
Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Termin 5
Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp

Termin 6
Ämnesfördjupning i informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, 30 hp

Efter utbildningen

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad. Du kan arbeta med allt ifrån att leda olika projekt till att arbeta som personalchef på ett större företag. De flesta arbetsplatser i dag är IT-miljöer i någon utsträckning, vilket gör din kompetens eftertraktad inom de flesta verksamheter. Du kan även välja att fortsätta studera på avancerad nivå för att sedan påbörja en forskarutbildning.

Fortsatta studier

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp
Programmet ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå i det ämne där ämnesfördjupning skett under grundutbildningen. Det innebär att du exempelvis kan fortsätta dina studier inom ramen för något av följande påbyggnadsprogram vid Umeå universitet:

En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för informatik
Kontaktperson för programmet är:
Studentsupport vid Informatik