Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Från BIT-student till marknadsföringsansvarig

Våren 2020 tog Nora Nyholm examen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT- miljöer (BIT). Under sina studier arbetade hon på distans på ett mindre IT-företag i Vasa där hon hade hand om marknadsföringen, något hon fortsatte att arbeta vidare med efter sin examen.

“Programmet gav mig bredden, jobbet har gett mig expertisen”

Nora började jobba på ett mindre IT-företag, Oy NextLog Ab, sommaren 2019. Under sista året på programmet arbetade hon kvar på distans och efter examen blev hon fast anställd som Content Marketing Producer.

På företaget sköter Nora alla marknadskanaler helt själv och hennes arbetsuppgifter varierar. Under en vanlig arbetsdag gör hon allt från att producera marknadsföringsmaterial och planera kampanjer, till att bygga upp en grafisk profil på hemsidan.

Nora menar att BIT-programmet gett henne viktiga baskunskaper inom IT-system och mänskligt beteende. Programmering och content marketing har hon däremot lärt sig via jobbet. Hon valde även att läsa distanskurser inom grafisk design, intersektionalitet och ledarskap för att komplettera sin kandidatexamen. “Man lär sig mycket om man vill, det går alltid att specialisera sig i efterhand”, säger Nora.

“Beteendevetenskap som inriktar sig mot IT-miljöer är framtidens grej”

Beteendevetenskap som inriktar sig mot IT-miljöer, menar Nora, är något av “framtidens grej”. Hon beskriver hur BIT-programmet ger relevanta kunskaper för arbetslivet då programmets innehåll ger ett brett perspektiv på IT-miljöer och den teknikanvändande människan.

Under utbildningen utvecklas förmågan att analysera, argumentera och arbeta i grupp, något hon ser som en stor fördel i arbetslivet. Flera av de kurser programmet erbjuder ger en helhet som Nora uppskattat efter att hon lämnat BIT. Kurserna i projektledning och komplexa IT-miljöer har hon fått stor användning av i sitt arbete.

“Man har lärt sig att se saker från olika perspektiv, vilket arbetsgivare uppskattar”

Att kunna se problem från olika perspektiv tar Nora med sig från utbildningen. Det är en egenskap som hennes arbetsgivare också uppskattar väldigt mycket. En annan förmåga som anses värdefull är att Nora förstår slutanvändarens beteenden.

På så sätt kan hon marknadsföra utifrån det i sitt arbete. I utbildningen har hon fått skriva flera projektplaner och analyser, något som hon har stor nytta av i sitt arbete. Även kollegorna uppskattar hennes välskrivna texter, berättar Nora.

“En BIT-student passar perfekt i start-ups, tack vare den breda kompetensen”

Nora uppskattar programmets bredd och beskriver att hon efter programmet kan hantera IT-frågor, HR-frågor samt verksamhetsutveckling. Hon tipsar därför BIT-studenter att söka sig till start-ups, då dessa företag ofta behöver en person som kan lite om allt. I framtiden skulle hon vilja fortsätta studera ledarskap och organisation, eventuellt påbörja en master i Umeå.

Slutligen uppmanar Nora alla studenter att ta vara på studietiden. Själv uppskattar hon alla kompisar och kontakter hon fått både inom och utanför programmet.

Namn
Nora Nyholm