Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Under utbildningen

Kandidatprogrammet är från och med hösten 2019 en treårig utbildning. För dig som har tidigare högskolestudier finns möjlighet att använda dessa som valfria/valbara terminer. Terminerna 1, 2 och 5 är obligatoriska, medan terminerna 3, 4 och 6 erbjuder möjlighet till individuella kompletterande ämnesval.

Termin 1 behandlar informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang. Terminen inleds med en introduktion till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter studerar du bibliotekets roll i samhället, vetenskaplig informationsförmedling och informationspolitiska frågor.

Termin 2 handlar om informationssystem. Under terminen lär du dig principer och metoder för kunskapsorganisation, informationssökning, informationsförmedling i praktiken samt informationsdesign.

Under terminerna 3 och 4 kan du antingen läsa litteraturvetenskap som valbar kurs (med platsgaranti) eller andra valfria kurser. Dessa terminer lämpar sig dessutom väl för utlandsstudier.

Under termin 5 fördjupar du dig i biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder och avslutar med att skriva ett examensarbete.

Termin 6 består av en kompletterande valfri kurs. När du uppnått 180 hp kan du ta ut din kandidatexamen.Undervisningen ges i huvudsak på svenska. Vissa inslag och delar av kurslitteraturen är på engelska. Kursernas upplägg och examinationsformer varierar.

Läs mer på sidorna för våra nuvarande studenter

Kontakt med arbetslivet

Under hela utbildningen kommer du att ha kontakter med arbetslivet, till exempel genom studiebesök på bibliotek och gästföreläsare från arbetslivet. Under andra terminen kommer du få möjlighet att ta del av praktiskt arbete med referensarbete vid ett bibliotek och du gör även en kortare praktik på ett bibliotek.

Du kan även arbeta som biblioteksvakt på Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket. Det sköts av biblioteken och är en avlönad timanställning som inleds med en kort utbildning.

Tidigare kandidatuppsatser

Tag gärna en titt på vad tidigare studenter har skrivit om inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Tag kontakt med institutionen om det är någon uppsats du vill låna. Här hittar du en förteckning.

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med kultur- och informationsförmedling som bibliotekarie på folkbibliotek, skolbibliotek eller forskningsbibliotek. Du kan även arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist på företag, myndigheter och inom högskolesektorn. Här kan arbetet vara inriktat på vägledning vid användandet av olika sökverktyg och utbildning i informationssökning.

Efter examen på kandidatprogrammet finns möjlighet till fördjupning och specialisering genom fortsatta studier på vårt ettåriga magisterprogram. Läs mer om Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram

Examen

Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).

Anmälan och behörighet

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1284

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Helen Andersson