Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bioteknikingenjörer får relevanta jobb – snabbt

Över hälften av alla civilingenjörer i bioteknik som utbildats vid Umeå universitet har fått jobb inom en månad efter examen. De flesta arbetar i biotechföretag eller inom andra privata företag. Det visar en enkät bland de bioteknikstudenter som tog examen under åren 1999–2016.

– En absolut majoritet har efter utbildningen i Umeå fått arbete som mycket väl matchar deras utbildning både som civilingenjörer och biotekniker, säger Anders Nordström, programansvarig. Läkemedelssektorn är den största enskilda branschen där alumner börjat arbeta.

Enkäten gick ut till 337 tidigare studenter på civilingenjörsprogrammet i bioteknik i Umeå som var folkbokförda i Sverige, varav 156 svarade. Av dem uppgav 52,6 procent att de fått sin första anställning inom en månad efter avslutade studier. 38,3 procent fick jobb inom ett år, medan det för sju procent tog längre tid.

Drygt en tredjedel arbetade inom större eller mindre biotechföretag, en tredjedel inom andra typer av privata företag och en tredjedel var anställda av myndigheter eller universitet. 1,3 procent var egenföretagare och endast 0,6 procent uppgav att de var arbetssökande.

29 procent hade doktorerat efter sin civilingenjörsexamen.

– I Umeå ligger civilingenjörsutbildningen i bioteknik väldigt nära den aktiva forskningen som bedrivs på institutionerna. Det är glädjande att så pass stor andel av alumnerna går vidare med forskarutbildning efter utbildningen, säger Anders Nordström.

15 procent hade haft flera än tre olika arbetsgivare efter sin examen, 62 procent hade haft två-tre olika arbetsgivare, medan 21 procent fortfarande hade samma arbetsgivare.

Nära hälften, 49 procent, uppgav att de fick sitt första jobb främst på grund av sina biotekniska ämneskunskaper. 31 procent bedömde att de fick jobbet för att de var civilingenjörer, medan resterande uppgav andra faktorer.

50 procent bedömde att de i sina nuvarande arbeten främst använder sina generella kunskaper som ingenjörer och projektledare. 17 procent tycker att de mest har användning för sina biotekniska och andra ämnesspecifika kunskaper. 26 procent uppger att det handlar om både och, medan 8 procent säger att det är varken eller.

– Utbildningens bredd ger en mycket bra bas att börja sin yrkeskarriär med, säger Anders Nordström. Sedan är det nog så att det riktiga yrkeskunnandet får man på jobbet!

 

Text: Anna-Lena Lindskog