"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialisera dig inom områden med stark energiteknisk forskning

På civilingenjörsprogrammet i energiteknik kan du specialisera dig inom två områden; energieffektivisering och termisk energiomvandling. Inriktningarna går hand i hand med forskningen i energiteknik vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Att utveckla långsiktigt säkra energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Energifrågorna är nära kopplade till ekonomi, levnadsstandard och livsvillkor. Utmaningarna för forskningen i energiteknik handlar bland annat om att utveckla ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns stora möjligheter att förbättra de teknologier som används i dag, samt att finna helt nya lösningar.

Ny teknik utvecklas

Vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet finns en väl etablerad energiteknisk forskningsmiljö. Forskningen syftar till att utveckla ny teknik som kan användas vid utveckling och införande av ny teknik inom två områden; energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse och termisk energiomvandling med fokus på bioenergi.

Inom energieffektivisering har forskningen sin tyngdpunkt på slutanvändning av energi i byggnader. Forskarna undersöker dels energiöverföring med avseende på byggnadstekniska komponenter och energianvändning för brukade byggnader, dels kopplingen mellan energianvändning och beteende och termiskt inomhusklimat.

Inom bioenergi arbetar man för att bidra till ökad kunskap om kritiska termokemiska omvandlingssystem för att optimera processer och anläggningar. Forskarna deltar också i utvecklingen av innovativa idéer och tar fram nya processkoncept och andra aspekter som är nödvändiga för en lyckad omställning till ett hållbart energisystem baserat på förnyelsebara råvaror.

Som blivande civilingenjör i energiteknik kan du mot slutet av din utbildning specialisera dig inom just de områden som forskningen i energiteknik vid Umeå universitet handlar om.

Senast uppdaterad: 2022-10-31