Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

Dietistprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2021

Vill du vara med och förbättra människors hälsa? Du börjar från grunden med kurser i kostvetenskap, för att sedan bygga vidare med de mer yrkesspecifika delarna av utbildningen. Genom ett varierat undervisningsupplägg blir du en expert på matens betydelse för hälsa och sjukdom.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Under de två första terminerna inhämtar du en bred kunskap inom kostvetenskap. En grund för att förstå matens betydelse för människan ur ett sociologiskt, näringsmässigt, fysiologiskt och hälsomässigt perspektiv. Under den senare delen av utbildningen fördjupas dina kunskaper och du utvecklar förmågor som är direkt kopplade till dietistyrket, t ex att utifrån symptom eller sjukdom kunna föreslå lämplig kost- eller nutritionsbehandling för den enskilde individen.

Som dietist är samtalet, både med den enskilde individen och i grupp, centralt. Därför är kommunikation en mycket viktig del som du kommer att få träna dig på och utveckla under din utbildning.

Något som utmärker dietistutbildningen vid Umeå universitet

Unikt för vår dietistutbildning är att du som student, under handledning av en legitimerad dietist, får hålla i kostsamtal med andra studenter på campus. Detta för att du ska få en bra grund för den praktik som du gör hos en yrkesverksam dietist i slutet av din utbildning. Detta utbildningsmoment är ett mycket uppskattat moment av såväl dietiststudenterna som av de studenter som får ta del av kostinformationen.

"Det har varit väldigt lärorikt att få öva på att ha samtal. Jag känner att jag har utvecklats från min första klient till min andra." - Dietiststudent.

"Kul och nyttigt att få ha kostsamtal! Mycket givande!" - Dietiststudent.

"Kostsamtalen har varit lärorika och jag kommer att ha nytta av den information som jag har fått. Jag tycker att det är jättebra att den här möjligheten finns, att få råd och tips kring mat och hälsa. Tack för de trevliga samtalen." - Student som fått kostinformation.

Studera utomlands

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har avtal med olika universitet i Europa och du kan ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier på masternivå.

Programöversikt

År 1
Kostvetenskap A och B.

År 2
Kostvetenskap C.
Fysiologi för dietetik. Dietetik A.

År 3
Dietetik B. Uppsats i kostvetenskap. Klinisk
utbildning inom dietistprogrammet.

Efter utbildningen

Dietist är ett legitimationsyrke. Efter utbildningen ansöker du därför om legitimation hos Socialstyrelsen.
Du kan sedan t ex bli den som ansvarar för kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet. Du kan också arbeta med att utbilda och informera olika målgrupper, arbeta med marknadsföring och produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsområdet samt forskning. En del dietister driver även egna konsultföretag. Utbildningen ger dig också möjlighet att studera på avancerad nivå och i nästa steg möjlighet att fortsätta med forskarutbildning.

Var kan du jobba?

Landsting, kommun, livsmedels- och läkemedelsområdet, konsult

Intresserad av att läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Dietistprogrammet kan du om du vill fortsätta på avancerad nivå. En masterexamen ger dig också en grund för forskarutbildning.

Läs mer om våra masterkurser

Examen

Dietistexamen.

Anmälan och behörighet

Dietistprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1283

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Josefin Brodin