Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysioterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

En förutsättning för hälsa är förmågan att röra sig - oavsett ålder och om man är frisk eller sjuk. Du får kunskap om hur kroppen fungerar vid hälsa och sjukdom och hur rörelse och fysisk aktivitet kan anpassas till individens förmåga och förutsättningar. Du lär dig förebygga, behandla och rehabilitera för ett arbete som är både kreativt och självständigt, och där du har många valmöjligheter.

Film: Ett kreativt och självständigt yrke
Ett kreativt och självständigt yrke

Fysioterapeut är ett himla roligt yrke som ger mycket energi. Dessutom är det lätt att få jobb efter utbildningen, berättar Emil Flatholm och Anna Lindström.

Under utbildningen

Huvudämnet är fysioterapi. Du läser också medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Dina egna kunskaper, erfarenheter och reflektioner är värdefulla bidrag i utbildningen.

Första året handlar om människans rörelseförmåga och hur den kan påverkas av funktionsnedsättningar. Andra året tränar du på att värdera fysioterapeutiska insatser vid rehabilitering och tredje året fördjupas studierna kring bland annat smärta och smärtbehandling.

Under utbildningen får du ta mycket eget ansvar. Egna studier, seminarier, laborationer, praktiska övningar, litteraturstudier och föreläsningar varvas. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt fördjupningsarbete.

Praktik – verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår praktik under 18-23 veckor. Du får praktikplats genom universitetet på en ort i Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Här kan du läsa mer

Praktik i ett annat land

Du kan i slutet av utbildningen göra praktik eller skriva ditt självständiga arbete utomlands vid något av de universitet eller kliniker vi samarbetar med.

Studera utomlands

Prova på att forska

Vill du prova på forskning redan under grundutbildningen kan du efter din första termin söka till forskaraspirantprogrammet. Då får du vara med i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och knyta kontakter med forskare vid fakulteten.

Läs om Johan Sunesson som är forskaraspirant

Jag vill läsa mer om forskaraspiranterna! 

Elitidrottsavtal

Vid Umeå universitet kan elitaktiva studenter teckna ett så kallat elitidrottsavtal för att kombinera elitidrott med universitetsstudier.

Läs mer hos Idrottshögskolan om hur det fungerar att studera med ett elitidrottsavtal

Programöversikt

År 1
Fysioterapi – grundläggande nivå. Människokroppens struktur och funktion. Beteendevetenskap.

År 2
Fysioterapi – tillämpning. Motorisk kontroll. Rehabilitering, habilitering. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa.

År 3
Fysioterapi – fördjupning. Valbar kurs. Examensarbete i fysioterapi. Psykosomatik, stress, smärta och fysioterapi inkl. akupunktur. VFU. Ledarskap, organisation och professionsutveckling.

Efter utbildningen

Efter utbildningen och när du har fått din legitimation, kan du arbeta inom olika verksamheter. De största arbetsgivarna inom hälso- och sjukvård finns i landsting och kommuner. Fysioterapeuter finns också inom företagshälsovård, idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar. Utbildningen ger en god grund för att läsa vidare inom något av fysioterapins specialistområden eller inom forskning.

Vill du läsa mer eller forska?

När du är färdig med grundutbildningen kan du studera vidare på vårt tvååriga masterprogram med möjlighet till magisterexamen efter ett år. Efter magisterexamen kan du söka vidare till forskarutbildning.

Vanliga frågor

Antagningsstatistik
Antagningsstatistik

Vilka meriter krävdes för att komma in på utbildningen förra året?

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Fysioterapi
Kontaktperson för programmet är:
Programvägledare Carin From