Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - fritidshem: Arbetsintegrerad utbildning

Arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning grundlärare fritidshem ger dig möjlighet att kombinera arbete och studier under hela utbildningen.

Information om programmet

Måndag, torsdag och fredag är möjliga för arbete på en skola. Tisdag och onsdag har du schemalagd undervisning i form av föreläsningar, seminarium, grupparbete eller självstudier. Utbildningen ges på distans med några fysiska träffar per termin. Träffarna sker på Umeå universitet eller vid den lärnod/studieort som du och din studentgrupp blir kopplad till.

Umeå universitet erbjuder två varianter av grundlärarprogrammet fritidshem. På den här sidan hittar du information om den arbetsitegrerade varianten av programmet. 
I frågor och svar nedan besvaras de vanligast frågorna om programmet.

Läs gärna också det informationsblad som beskriver utbildningens upplägg.

Medverkande kommuner

Den arbetsintegrerade lärarutbildning genomförs i nära samarbete med de tretton kommuner som erbjuder dig möjligheten att söka lärarutbildningstjänst samtidigt som du söker till utbildningen. De studenter som erbjuds anställning kommer att arbeta 50 procent av en heltid på en skola samtidigt som de studerar med 75 procents studietakt.

Anställning söker du i den kommun du sökt utbildningsplats i. Den som blivit antagen till utbildningen kommer att kallas på intervju. Det är kommunen som besluter om anställning.

Här lägger vi löpande in länkar till de tretton medverkande kommunernas annonser.

Medverkande kommuner är Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Robertsfors, Umeå, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik

Vanliga frågor och svar om den arbetsintegrerade utbildningen

Ansökan och antagning

Hur ansöker jag till programmet?

Du söker på vanligt sätt via antagning.se. Det är viktigt att söka anställning i den kommun du söker utbildning i.

När ansöker jag?

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2022.

När kommer antagningsbeskedet?

Det kommer den 26 april 2022

Kan jag söka båda varianterna?

Ja det kan du göra och de två varianterna har olika antagningsomgångar. Den arbetsintegrerade varianten söker du till 15 februari – 15 mars. Campusvarianten ansöker du till 15 mars - 19 april.

Du hinner få antagningsbesked för den arbetsintegrerade varianten innan du får antagningsbesked för campusvarianten. Du som redan är verksam i fritidshemmet och har påbörjade studier eller lång erfarenhet från undervisning i fritidshemmet kan även ansöka till VAL, Vidareutbildning av lärare. Läs mer här https://lararutbildning.nu/val/

Kan jag söka arbetsintegrerad lärarutbildning på flera orter?

Ja det kan du. Du skickar då även ansökan om anställning till de orter du söker utbildning i. Tänk igenom noga vilken ort du vill arbeta på samtidigt som du studerar.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Ja, utbildningen söker du via Umeå universitet och anställningen söker du hos skolhuvudman på den orten du sökt utbildning i (se information på denna webbsida om var du ansöker till utbildningen och till anställningen).

Studier

Hur sker undervisningen?

Undervisningen ges på distans med ett antal fysiska träffar per termin. Träffarna kan ske vid lärnoder/studieorter som studentgrupper blir kopplade till eller på Umeå universitet. Tisdagar och onsdagar är utbildningsdagar vikta för föreläsningar, seminarium, grupparbeten och självstudier. Självstudier och grupparbeten behöver även ske på andra dagar eftersom studietakten är 75 procent.

Kan man enbart studera från orten där man arbetar?

Nej, vid vissa tillfällen behöver du vara fysiskt på plats vid en lärnod som ligger närmast dig eller vid Umeå universitet.

Vad händer med min utbildningsplats om jag inte kan eller får fortsätta mitt arbete i skolan?

Du har rätt att fortsätta din utbildning på distans även om du inte fortsätter på din anställning, men studerar då utan lön. Du får då hjälp med fältstudier för de undervisningsmoment i kurserna som kräver tillgång till elevgrupp.

Kan jag byta till campusvarianten?

Du har möjlighet att söka till så kallad senare del av program och välja campusvarianten. Om du ansöker till campusvarianten behöver du komma överens med din arbetsgivare om hur ni kan lösa kvarvarande period av din anställning.

Jag studerar nu på grundlärarprogrammet vid campus Umeå universitet – kan jag byta till den arbetsintegrerade varianten?

Ja, du kan söka till utbildningen mellan den 15 februari och 15 mars 2022 och samtidigt ansöka om tjänst på den ort du sökt utbildning i. Om du blir antagen till programmet kan du ansöka om tillgodoräknande av studierna grundat på de kurser du dittills studerat inom campusprogrammet.

Om du får tillgodoräkna dig en eller flera kurser kommer det bli luckor under din studiegång. Om du har fått en anställning så ska du kontakta din arbetsgivare om att du har luckor i dina studier.

Sen anmälan?

Håll utkik på den här hemsidan om programmet är öppet för sen anmälan.

Sista dag för komplettering

Sista dag för komplettering är den 1 april 2022. Du som läser upp betyg för behörighet under vt 22 måste komplettera senast 1 april.

Om programmet är öppet för sen anmälan så kan du komplettera din behörighet samtidigt som du skickar in en sen anmälan.

Är jag berättigad till studiemedel under studietiden även om jag har lön från en anställning?

För att få veta om du är berättigad till studiemedel besök CSNs webbplats 

Arbete

Var kan man söka anställning?

Hos de här kommunala skolhuvudmännen kan du söka anställning:

Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik. 

Hur ansöker jag om en anställning?

Ansökan om anställning skickar du direkt till skolhuvudman på ort där du sökt utbildning.

På den här hemsidan lägger vi löpande in länkar till medverkande kommuners annonser.

Hur gör jag om jag redan arbetar som lärare på den ort och hos den skolhuvudman jag vill ansöka till?

Du söker till utbildningen till den orten. Du söker även om anställning i kommunen alternativt har en dialog med ansvarig person i din kommun om vad som passar bäst i ditt fall.

Hur gör jag om jag redan arbetar som lärare på en annan ort eller hos en annan skolhuvudman?

Även om du har en anställning på en skola på en annan ort eller annan skolhuvudman så förväntas du söka en av de skapade anställningarna. Den som får en anställning får stöd från sin arbetsgivare under utbildningen. 

Hur gör jag om jag inte får någon av de skapade tjänsterna?

Om du antas till utbildningen men inte får anställning har du rätt att studera på den arbetsintegrerade varianten och istället själv söka arbete på en skola. Om du inte blivit erbjuden en anställning kommer Lärarhögskolan att kontakta dig.

Kan det hända att jag inte får fortsätta min anställning? 

Ja det kan ske om du inte klarar dina studier eller om din arbetsgivare inte anser att du uppfyller kraven för anställningen. Din anställning avslutas då vid närmaste läsårsslut om inte annan överenskommelse görs mellan dig och din arbetsgivare.

Får jag fortsätta min anställning om jag inte klarar studierna?

Om du inte klarar studierna ska du genast meddela studievägledare vid Lärarhögskolan och din arbetsgivare för en dialog om lämpliga åtgärder för att fullfölja studierna. Om du måste göra studieuppehåll kommer du arbeta heltid med bibehållen lön fram tills att tjänsten avslutas vid närmaste läsårsslut.För en dialog med din arbetsgivare.

Du har rätt att göra omprov för att klara av studierna enligt de regelverk som gäller för all utbildning och med de särskilda regler som finns i kursplanerna för varje kurs. Särskilda krav ställs inför VFU-kurserna och ett underkänt prov kan då medföra att du inte får fortsätta utbildningen. För en dialog med din kursansvarig lärare.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet att söka en tillsvidaretjänst.

Studieuppehåll, Studieavbrott

Kan jag ta studieuppehåll?

Du har rätt att ansöka om studieuppehåll enligt det regelverk som gäller för all utbildning. Om du beviljas studieuppehåll är det viktigt att du vet att återgången till programmet blir till campusvarianten av grundlärarprogrammet om plats finns. Detta på grund av att den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet fritidshem endast startar en gång (hösten 2022).

Kan jag arbeta kvar på skolan om jag tar studieuppehåll?

Om du tar studieuppehåll ska du omgående meddela din arbetsgivare. Du ska då enligt gällande avtal arbeta heltid på din tjänst med bibehållen lön om du inte kommer överens om annat med din arbetsgivare.