"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urval till högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Högskoleingenjörsprogram i byggteknik i Umeå har en särskild antagningsprocess. Behörighetskraven är samma för alla sökande, men platserna fylls från tre olika urvalsgrupper – förutom betygs- och högskoleprovsurvalet finns ett alternativt urval.

Högskoleingenjörsprogram i byggteknik har normalt 35 nybörjarplatser. De ordinarie urvalsgrupperna står för huvuddelen av platserna och det alternativa urvalet för tio procent av platserna.

Tre olika urvalsgrupper

Urvalet till utbildningen görs via tre olika grupper. När ansökan görs till Högskoleingenjörsprogram i byggteknik i Umeå hamnar den sökande automatiskt med i Grupp 1 och Grupp 2 i urvalet om den sökande är aktuell för grupperna. Särskild anmälan för det alternativa urvalet krävs. Se information under "Så går ansökan och urval till" nedan.

• Grupp 1 – 57 procent av platserna. I den här gruppen antas sökande utifrån betygskvotsgrupperna.
Grupp 2 – 33 procent av platserna. Platserna i den här gruppen går till de med bäst resultat på högskoleprovet.
Grupp 3, Alternativt urval – 10 procent av platserna. Platserna i den här gruppen fördelas utifrån det alternativa urvalet där sökande rangordnas utifrån relevant yrkeserfarenhet.

Yrkeslivserfarenhet

Det Alternativa urvalet baseras på tidigare yrkeserfarenhet som:

- Byggnadsarbetare
- Målare
- Elektriker
- VVS-montör
- Drift- och underhållstekniker

Sökande behöver kunna redovisa dokumenterad erfarenhet i något av de yrken som listas ovan. Yrkeserfarenheten kan ha inhämtats i Sverige eller i ett annat land. De sökande i gruppen rangordnas i intervall efter det antal månader yrkeslivserfarenhet på minst halvtid de sökande har. 6 månaders yrkeslivserfarenhet är det lägsta som räknas upp till de som har mer än 60 månader. Se "Så går ansökan och urval till" punkt 4 nedan.


Så går ansökan och urval till


1) Ansökan görs till Högskoleingenjörsprogram i byggteknik vid Umeå universitet via antagning.se. Den sökande skickar också in en anmälan via särskild blankett (alternativt urval) direkt till (institutionen/fakulteten) vid Umeå universitet. Adressen ska finnas angiven på blanketten.

Blankett för alternativt urval till högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

2) Den sökande laddar upp betyg och andra dokument som styrker grundläggande och särskild behörighet samt intyg om relevant yrkeserfarenhet via antagning.se:

Antagning.se - anmäl dig så här

3) Bedömning av behörighet görs av Studentcentrum, Umeå universitet.

4) Bedömning av relevant yrkeserfarenhet görs av berörd institution/fakultet som också rangordnar de sökande. Sökande med mer än 60 månaders relevant yrkeserfarenhet får meritvärde 10, de med 54-60 månader får meritvärde 9 ner till meritvärde 1 för sökande med 6-12 månaders erfarenhet. Vid lika meritvärde sker rangordning efter lottning. Sökprioritering för Umeå universitet har ingen betydelse för rangordning till alternativt urval.

5) Antagning och reservplacering meddelas via antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Senast uppdaterad: 2022-10-31