Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik

 • Antal högskolepoäng 180 hp

Var med och surfa på digitaliseringsvågen. Som ingenjör inom elektronik och datorteknik är du en del av en av de starkaste utvecklingstrenderna i samhället. Kunskap inom elektronik, programmering och systemtänkande är central och du möter uppkopplade prylar, inbyggda system, artificiell intelligens och autonoma system. Efter utbildningen har du spännande karriärmöjligheter inom utveckling, konstruktion och tester av produkter och system för ett hållbart samhälle.

Under utbildningen

Det första året lär du dig grunderna inom elektronik, kommunikationsteknik och programmering. Du arbetar till stor del i projekt där du tränar dig att lösa problem och utveckla tekniska lösningar baserade på inbyggda system. Dina analytiska förmågor övas genom bland annat matematikstudier.

Andra året innehåller fördjupningskurser inom datavetenskap, signalbehandling, mikrodatorteknik och elektronikkonstruktion.

Läs ett reportage från kursen i mikrodatorteknik

Läs ett reportage från kursen i elektronikkonstruktion

Goda kontakter med arbetslivet

Tredje året väljer du teknikområden där du vill fördjupa dina kunskaper ytterligare, till exempel inom trådlös kommunikation. Du deltar i ett utvecklingsprojekt där teknik, nytänkande, affärsmässighet och hållbarhet står i centrum. Under utbildningen ges också goda möjligheter till kontakter med företag, till exempel för projekt- och examensarbeten.

Genom Co-op kan du få en plats på ett företag under hela studietiden för praktik, sommarjobb och examensprojekt.

Läs mer om Co-op

Specialisera dig på medicinsk teknik

Den medicintekniska inriktningen förbereder dig för ett meningsfullt arbete – det är på dig det hänger att utrustning för diagnos och behandling fungerar. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på utrustning och metoder för strålbehandling och radiologisk diagnostik.

Du får även stor erfarenhet av annan medicinteknisk utrustning som används på sjukhusen. Utbildningen sker i nära samarbete med Norrlands universitetssjukhus och efter utbildningen arbetar du på sjukhus eller inom den medicintekniska industrin. Om du är intresserad av att läsa profilen medicinsk teknik, är det viktigt att veta att denna inriktning har en egen sökkod och ett begränsat antal platser.

Läs mer om inriktningen medicinsk teknik här

Programöversikt

År 1

Inledande kurs i elektronik och datorteknik
Algebra för ingenjörer
Digital elektronik 1
Mikrodatorteknik 1
Programmering i C
Analog elektronik 15

År 2

Kommunikationens grunder
Mätteknik
Mikrodatorteknik 2
Elektronik och PCB-design
Styr- och reglerteknik
Datastrukturer och algoritmer
Elektronikkonstruktion med högfrekvensteknik
Deep learning - Metoder och tillämpningar

År 3

Inbyggda system
Datakommunikation
Teknikutveckling och hållbart värdeskapande
Linux för inbyggda system
Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik
IoT och molntjänster för distribuerade intelligenta system
Examensarbete

(OBS! Under året kan vissa alternativa kurser väljas)

Se kurser för inriktningen Medicinsk teknik

Efter utbildningen

Data- och elektronikingenjörer arbetar inom många områden. Några exempel på branscher där elektrotekniken utvecklas i snabb takt är mobil kommunikation, miljöteknik och medicinsk teknik. Du kan till exempel arbeta med att utveckla nya funktioner för framtidens telefoner, vara testingenjör på ett fordonselektronikföretag, ha ansvar för röntgenutrustning på ett sjukhus eller ett datornätverk på ett företag.

Vanliga yrken

• Elektronikkonstruktör
• Programmerare
• Systemutvecklare
• Produktdesigner
• Medicinteknisk ingenjör
• Säljare av medicinsk teknik
 

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Vad läser man på programmet?

  Man börjar med att skaffa sig en bredd inom området elektronik och datorteknik med kurser inom analog- och digital elektronik samt mikrodatorteknik. Därefter läser man programmering samt fördjupar sig inom elektronikkonstruktion, Linux, inbyggda system, eller medicinsk teknik. Sista året består av ytterligare fördjupning eller bredd beroende på egna val.

  Fäll ihop
 • Hur läser man på programmet?

  Kurserna på programmet innehåller en balans mellan teori och praktik, där undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer och projektarbeten. Du får träning i att arbeta med ingenjörsmässiga arbetsformer och metoder, ofta i projektform där problemlösning, nytänkande och kreativitet står i centrum.

  Fäll ihop
 • Hur ser arbetsmarknaden ut för en ingenjör inom elektronik och datorteknik/medicinsk teknik?

  Arbetsmarknaden för en ingenjör med dessa kompetenser bedöms vara god på kort och lång sikt. Det finns ett behov av ingenjörer med kunnande inom elektronikkonstruktion, inbyggda system och medicinsk teknik.

  Fäll ihop
 • Var hittar man jobb efter utbildningen?

  Man kan jobba inom olika områden beroende på de val man har gjort under utbildningen. Samverkan sker med företag i regionen och det finns möjligheter att få in en fot i arbetslivet redan under utbildningen. Med specialiseringen i medicinsk teknik öppnar sig en spännande arbetsmarknad och du kan hitta jobb inom sjukhus eller medicintekniska företag där du är med och utvecklar teknik för bättre hälsovård.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Björne Lindberg, programansvarig