Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Solenergi, vindkraft, bioenergi – eller helt nya energitekniska lösningar? Energibranschen står inför stora utmaningar att utveckla förnybara och uthålliga energisystem. I en värld där effektiv energianvändning, hållbar utveckling och globala klimatmål står högt på agendan har ingenjörer i energiteknik en allt starkare arbetsmarknad.

Under utbildningen

De första åren ger dig en bred grund att stå på och du skaffar dig kunskaper inom allt från elkraft till mätteknik och projektledning. Under kurserna varvas teori med laborationer och grupparbeten. Vid laborationerna utför du experiment och beräkningar samt gör simuleringar med hjälp av datorer. Under utbildningen får du lära dig utforma effektiva energisystem för bostäder, men också för industri och landets energiförsörjning i stort.

Vad intresserar dig? Specialisera dig!

Under senare delen av utbildningen väljer du fördjupningskurser. Energieffektivisering fokuserar på hur energisystem för uppvärmning, kylning och ventilation fungerar och hur de kan effektiviseras. Du erbjuds även kurser om elkraft, uthållig energiteknik, vindenergi, projektering av VVS-system och förbränningsteknik. Du kan även bredda dina studier med kurser inom projektledning, språk, ekonomi med mera.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som energiingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör eller arbetsledare. Till exempel behövs energiingenjörer för att konstruera och utveckla fjärrvärmesystem. Du kan också arbeta med produktion av energi, energirådgivning, planering, försäljning, utveckling och effektivisering av energitekniska system. Dina framtida arbetsgivare finns främst inom teknikföretag, energibolag, konsultföretag, samt inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Anders Åstrand, programansvarig