Hoppa direkt till innehållet
printicon

Humanistiskt samhällsprogram

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2018

Med historiska perspektiv och kunskap om hur idéer och föreställningar utvecklas kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar. Inrikta dig mot idéhistoria eller historia och bygg vidare med egna val inom samhällsvetenskap. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och lär dig analysera samhällsförändringar och presentera analyser. Programmet förbereder dig för att arbeta med omvärldsanalys, utredning och forskning.

Film: "Man får en bakgrund så man förstår hur samhället ser ut, vilket är viktigt om man vill vara med och påverka"
"Man får en bakgrund så man förstår hur samhället ser ut, vilket är viktigt om man vill vara med och påverka"

Se intervjun med Sara Berg som läser Humanistiskt samhällsprogram.

Under utbildningen

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är målet för varje historiker och idéhistoriker. Det humanistiska samhällsprogrammet passar dig som vill läsa idéhistoria eller historia och kombinera det med samhällsvetenskap. Du lär dig att formulera problem och söka svar, analysera samhällsförändringar förr och nu och att presentera dina analyser. Programmet passar också dig som vill bli mindre lättlurad och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till informationsflöden, uttalanden och idéer om historien, världen och samhället.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska men kurslitteraturen kan vara både på svenska och på engelska.

Välj inriktning mot idéhistoria eller historia

Som huvudämne (90 hp) läser du antingen idéhistoria eller historia och utöver det väljer du bland kurser inom samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap och juridik. Tredje året bygger du vidare utifrån dina egna intressen genom att välja kurser inom humanistiska ämnen som filosofi, religions- och medievetenskap eller fler samhällsvetenskapliga inslag i din utbildning. Du som vill kan också göra praktik och studera språk inom programmet.

Utöver ämneskunskaperna kommer du också under utbildningens gång att träna du dig i vetenskapligt skrivande och muntliga presentationer. Du lär dig att sammanställa och presentera stora mängder kunskap för olika ändamål och sammanhang.

Båda inriktningarna är inte alltid sökbara varje läsår. De sökbara inriktningarna visas som flikar för aktuell termin under rubriken Anmälan och behörighet här nedanför.

Läs mer om inriktning idéhistoria 

Läs mer om inriktning historia 

Praktik och utlandsstudier

Under din femte termin på programmet kan du välja att göra praktik inom Sverige eller utomlands. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från utbildningen, skaffa dig erfarenhet och kontakter som kan komma till användning när du tagit din examen och ska söka jobb. Du ansvarar själv för att skaffa praktikplats i samråd med programansvarig. Du som är intresserad av att studera utomlands som en del av programmet har också många möjligheter, främst under år 3. När du pluggar utomlands skaffar du dig inte bara värdefulla kunskaper utan också nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk.

Programöversikt

År 1 

Inriktning idéhistoria
Idéhistoria A. Idéhistoria B.

Inriktning historia
Historia A. Historia B.

År 2 

Gemensamt för båda inriktningarna
Samhällsvetenskapliga studier, t.ex. sociologi eller statsvetenskap. Handledning inför utlandsstudier eller praktik.

Inriktning idéhistoria
Idéhistoria C, med uppsats.

Inriktning historia
Historia C, med uppsats.

År 3 

Gemensamt för båda inriktningarna
Praktik eller utlandsstudier. Valfria kurser.

Efter utbildningen

Med goda kunskaper i idéhistoria eller historia och en utvecklad förmåga att formulera problem, söka svar, analysera samhällsförändringar och presentera dina analyser passar du bra för att arbeta som utredare och handläggare på arbetsplatser inom stat och kommun. Du kan också jobba med omvärldsbevakning och analys, som exempelvis projektledare, skribent och researcher, där du kan bidra till samhällsdebatten och hjälpa till att göra vår tids stora samhällsutmaningar begripliga och hanterbara. Vissa arbetar också inom kultursektorn - till exempel på museer, bokförlag, teater eller med utbildning och forskning.

Sugen på att läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Humanistiskt samhällsprogram kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Här på Umeå universitet kan du då välja att fortsätta med Masterprogrammet i historiska studier, eller läsa fristående kurser på avancerad nivå, som exempelvis magisterkurs och masterkurs i idéhistoria eller historia. En masterexamen ger dig bättre chanser när du ska söka jobb och behörighet att söka till forskarutbildning för dig som vill bli forskare.

Examen

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet historia med inriktning mot historisk samhällsanalys alternativt Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idéhistoria med inriktning mot idéhistorisk samhällsanalys.

Anmälan och behörighet

Humanistiskt samhällsprogram, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin
 • Historia

  Du läser inriktningsspecifika kurser i historia hela första året och under en termin år två. De valbara kurserna inom samhällsvetenskapliga området år två, och studierna hela år tre, är gemensamma för båda inriktningarna.

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  15 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Anmälningskod

  UMU-01108

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Idéhistoria

  Du läser inriktningsspecifika kurser i idéhistoria hela första året och under en termin år två. De valbara kurserna inom samhällsvetenskapliga området år två, och studierna hela år tre, är gemensamma för båda inriktningarna.

  Startar

  Hösttermin 2018

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  15 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

  Anmälningskod

  UMU-01110

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Catharina Andersson, Studievägledare