Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Beteendevetenskap

Under utbildningen

Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa har inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi och företagssköterska. Som student och yrkesverksam har du en möjlighet att bygga på din tidigare utbildning och få en magisterexamen med specialkompetens inom det område du har valt.

Programmet är ett samarbete mellan medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet.

Tvärvetenskapligt

Arbetsliv och hälsa handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande. Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap. Efter studierna har du:

  • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan,
  • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk problemlösning och hälsofrämjande arbete, samt
  • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och ha utvecklat sin förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman.

Särskilda krav

Behörighet till magisterprogrammet har du som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna finns särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, så kallad reell kompetens, prövas.

Om du har frågor om programmet, kontakta mig, Helene Johansson, helene.johansson@umu.se.

Övergripande och specifika  kurser

I programmet som omfattar 60 hp, ingår inriktningsövergipande och inriktningsspecifika kurser. Programmet går på helfart, distans och är delvis nätbaserat med åtta träffar i Umeå. Samlingarna kan innehålla obligatoriska moment, som aktivt deltagande i seminarier och tentamen.

Studierna bygger på aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp. Alla kurser/moment har nätburna inslag, vilket kräver att du har tillgång till bredband på ca 2 mbit/s, webbkamera samt headset med både hörlurar och mikrofon.

Samlingar på campus för läsåret ht 2018 – vt 2019

Arbetsliv och hälsa, introduktionskurs: start 3-5/9, slut 3/10
Juridik inom arbetsliv och hälsa: start 4-5/10, slut 5-6/11
Vetenskaplig teori, metod och etik inom arbetsliv och hälsa: start 7-8/11, slut 5/12
Hälsopromotion och kommunikation: start 6-7/12, slut 21/1 2019
Inriktningsspecifika kursen: start 22-23/1, slut 20/2
Arbetsrelaterad stress/Fysikaliska aspekter på arbetsmiljön: start 21-22/2, slut 25/3
Självständigt arbete inom arbetsliv och hälsa: start 26/3 + 4-5/6 (För visa inriktningar gäller endast den 4/6 2019)

 

Programöversikt

Termin 1
Hälsopromotion och kommunikation, inriktning beteendevetenskap.

Termin 2
Organisation och ledarskap inom arbetsliv och hälsa. Arbetsrelaterad stress och rehabilitering. Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa med inriktning mot beteendevetenskap.

Efter utbildningen

Examen

Medicine Magisterexamen (1 år)  med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktningarna ergonomi eller företagssköterska

alternativt

Filosofie Magisterexamen (1 år) med huvudområdet Arbetsliv och Hälsa med inriktning mot arbetsmiljöteknik eller beteendevetenskap

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Yrkes- och miljömedicin
Kontaktperson för programmet är:
Helene Johansson