Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bred utbildning inom psykologi, filosofi, datavetenskap, neurovetenskap och lingvistik

Hur fick du information om programmet?

Om jag minns rätt, så hittade jag programmet i en programkatalog. Jag hade egentligen siktet inställt på psykologprogrammet, men insåg ganska snart att jag inte var så intresserad av behandlingsbiten utan ville veta mer om psykologi och neurovetenskap. Jag letade därför efter ett program som kunde ge mig detta och nästan utav en slump hittade jag exakt den kombinationen i katalogen. 

Varför valde du kognitionsvetarprogrammet i Umeå?

Nästan uteslutande på grund av neurovetenskapsfördjupningen och lite för den geografiska placeringen. Jag visste inte exakt vad det här programmet skulle ge mig mer än en fördjupning i de intressen jag hade. Få kanske vet vad kognition egentligen innebär, än mindre vad kognitionsvetenskap ger, men med den breda kunskapsfördjupningen inom psykologi, filosofi, neurovetenskap och lingvistik det erbjöd, så nappade jag direkt. Det var helt enkelt lite för intressant för att inte söka.

Vad är bra med programmet?

För det första är programmet tvärvetenskapligt, det vill säga att det erbjuder en bred utbildning inom psykologi, filosofi, datavetenskap, neurovetenskap och lingvistik. Det är både lätt att hitta något man är intresserad av och även något man är mindre nyfiken på som därmed hjälper en att specificera sig. Är man intresserad av de stora filosofiska frågorna kring vad det innebär att vara människa, hur medvetandet och mänskligt beteende fungerar samt dess fysiologiska grund, så passar det här programmet som handen i handsken. Datavetenskapen, som kanske inte alltid är den huvudsakliga anledningen till att man söker programmet, erbjuder ytterligare en väg in till att förstå hur kognition kan vara uppbyggt genom att introducera artificiell intelligens och machine learning samtidigt som det förbättrar logiskt tänkande. Programmet har således gett mig en bred grund att stå på vilket har hjälpt mig jättemycket i min vidareutbildning. Om man inte väljer det akademiska spåret, som jag gjort, så ger programmet dig en bra grund för fortsatt arbete inom programmering och annan form av behovsutveckling. Dessutom får man chansen att bedriva studier utomlands. Jag själv åkte till Holland och studerade en termin på Radboud University i Nijmegen.

Vilken var din favoritkurs?

En jättesvår fråga då jag blev intresserad av så mycket som programmet erbjöd. Överlag favoriserade jag allt som innebar neurovetenskap, så alla de kurserna räknas till favoriterna. Sen var kurserna uppbyggda på så sätt att de täckte specifika kognitiva områden och innefattade då psykologi, filosofi, datavetenskap och neurovetenskap för just det området. Det är lättare att säga de kurser jag var mindre intresserad av, dvs. datavetenskapskurserna/programmering, men de har jag å andra sidan väldig nytta av idag.

Vad jobbar du med nu?

Jag studerar det allmänna mastersprogrammet i psykologi (numera heter det Internationellt mastersprogram i psykologi) på Stockholms universitet. Jag valde att fortsätta med studierna och hoppas att det leder till vidare doktorandstudier.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen i ditt nuvarande jobb?

Jag tycker jag har haft enorm nytta av programmet i mina vidare studier. Jag har dels haft en ganska bred kunskapsbas, men kanske något mindre fördjupning just i psykologins teorier jämfört med studenter som studerat renodlad psykologi. Det har ändå bara varit en fördel just för att mastersprogrammet ändå har innefattat en hel del neurovetenskap, filosofi, psykofysiologi och psykofysik. Den berömda polletten fortsätter att succesivt trilla ner (eller falla på plats). Just nu arbetar jag med mitt examensarbete som kräver att jag kan programmera i Python för att analysera elektrofysiologiska data (mätt hjärnaktivitet med elektroencefalografi) som ingår i en studie som undersöker människans medvetande. Med andra ord, så har slutet på mina fem års studier kulminerat i ett arbete som har en fot i alla vetenskapsfält inkluderade i kognitionsvetenskap – att ta ett litet, litet steg närmre att kunna besvara en av de stora filosofiska frågorna om människans medvetande genom att studera relationen mellan fysiologiska reaktioner i hjärnan och människans beteende. Det här arbetet kan också eventuellt leda till en forskningsassistenttjänst, men det beror lite på den idag ovissa framtiden med Covid-19 och lite på hur min eventuella doktorandansökan går.

Dina tips till de som funderar att söka till programmet?

Att söka! Är man intresserad av något vetenskapsfält som ingår i kognitionsvetenskapen, eller bara allmänt intresserad av människan som system, så kommer programmet att ge en mycket matnyttig och bra bakgrund. Om man inte vet vad exakt man är intresserad av, så kommer programmet hjälpa en att reda ut det. Dessutom är det ändå ett ganska specifikt, kanske något (orimligt) okänt program, så de som söker kommer förmodligen vara likasinnade och dela ens intressen.

Namn
Annika Andersson
Varifrån kommer du?
Skåne, men bodde sen 10 år tillbaka i Boden under tiden jag studerade
Var bor du?
Skövde/Stockholm
Fritidsintressen
Jag håller på med styrkelyft och springer en del. Jag varvar även tv-spel med läsning och utför gärna trädgårdsarbete.
Publicerad: 2021-02-23