Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

Du är antagen till kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet. Grattis till Ditt val av utbildning! Med denna som grund har du mycket goda möjligheter att få ett jobb där du får arbeta med natur- och miljöfrågor. Har du frågor om programmet kan du kontakta mig Ulla Carlsson-Granér som är programansvarig på mail ulla.carlsson-graner@umu.se eller telefon 070-274 3332. Du kommer träffa mig vid programstarten och som lärare under flera kurser under utbildningen. Välkommen!

Så här börjar du

Om programmet

 • Programmets/kursens upplägg

  Under det första året läser biologer och geovetare alla kurser gemensamt och höstterminen börjar med kurserna Naturens mångfald och Klimatförändringar.
  På vårterminen läser alla sedan kurserna Geovetenskap och Ekologi. I dessa kurser integreras biologi och geovetenskap för att få en djupare förståelse för de utmaningar vi har med kring natur, miljö och klimat.
  Under första året tränas också olika metoder som sedan tillämpas mer och mer under utbildningen, till exempel verktyget GIS.

  Andra och tredje året specialiserar du dig och blir antingen biolog eller geovetare.
  I biologi får du kunskaper om alltifrån hur arter utvecklas till hur djur och växter samverkar i olika miljöer och hur människan påverkar ekosystemen. Geovetenskap handlar om marken, luften och jorden på vår planet. Du lär dig till exempel om vattnets ständiga kretslopp, vad som styr vädret, om berggrundens mineral och hur jordlagret har bildats av inlandsisar, vatten och vind.
  Det tredje året kan du välja fritt ur ett stort kursutbud i biologi, geovetenskap eller miljövetenskap eller studera utomlands innan du gör ditt examensarbete, ofta i samarbete med en forskargrupp, inom ditt ämne.
  Läs mer om programmet på programhemsidan

  De flesta av programmets kurser ges av institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG). Vill du veta ner om våra kurser kan du kontakta vår studievägledare Maria Svensson via mail maria.svensson01@umu.se eller telefon 090-786 6437.
  Maria kan också svara på frågor kring programmet.

  Fäll ihop
 • Utrustning som är bra att ha

  Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen. Vi är ute i många naturtyper och skiftande väder så se till att du har stövlar/ kängor och regnkläder när du kommer till Umeå. Till flera av våra exkursioner är också en cykel bra att ha.

  Fäll ihop
 • Mer om Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) har en stor bredd av både utbildning och forskning. På EMG bedrivs studier inom områdena biologi, geovetenskap och miljö- och hälsoskydd, från grundläggande till magister- och masternivå. Vår forskning har ekologisk, paleolimnologisk eller biogeokemisk inriktning och vi erbjuder forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi.

  Läs mer om Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)