Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inriktning biologi

Du som är mer intresserad av biologi kan antingen söka direkt till biologiinriktningen eller också välja biologiinriktningen efter ett års studier. Du tar då kandidatexamen som biolog. Eftersom många av de frågor som är aktuella för biologer handlar om en samverkan mellan geovetenskap och biologi har vi valt att lägga upp första årets studier som en samläsning mellan geovetarstudenter och biologstudenter.

På så sätt får du som biolog en betydligt djupare förståelse av biologiska fenomen som direkt är kopplade till geovetenskap, såsom klimatförändringar, fosfor- och kvävecykler och försurningsproblematiken. Du får även en djupare förståelse av direkt biologiska fenomen såsom alpina organismers utbredningsmönster, förändringen av biodiversitet på jorden, olika djur och växters krav på tillvaron, storskaliga utbredningsmönster av organismer samt en mängd andra aktuella biologiska problemområden och fenomen.

Inriktning Biologi
Öppna i fullskärmsläge

Rinnande vatten och sjöar

Den övervägande delen av kurserna på programmet läser du vid institutionen Ekologi, miljö och geovetenskap. Vi har runt 150 anställda med många olika intressen. Den forskning som bedrivs vid institutionen handlar mycket om samspelet mellan ekologi och geovetenskap, vilket främst visar sig i den forskning som sker i rinnande vatten och sjöar och syftar till att förklara skillnader i näringstillgång samt tillväxt och artrikedom hos organismer i dessa akvatiska system och i den forskning som syftar till att förstå långsiktiga förändringar i olika föroreningar i vår natur.

Nordliga ekosystem i fokus

Mycket annan biologisk forskning bedrivs här såsom artbildning hos svenska fiskar, biologisk mångfald inom många artgrupper och hur denna påverkas av människors agerande, olika organismers evolution samt hur olika naturtyper samverkar. Vår forskning har en tonvikt på nordliga ekosystem, men berör även ekosystem på andra breddgrader samt frågeställningar av världsomspännande betydelse.
Vi försöker förstå hur ekosystem fungerar utan människans inblandning samt hur verksamheter som skogsbruk, flödesreglerande dammar i vattendrag, föroreningar, överfiskning, främmande organismer och ekologisk restaurering har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i bland annat fjäll, skogar, sjöar, älvar och hav. Effekter av globala klimatförändringar är ett viktigt forskningsfält, oavsett om de är naturliga eller orsakade av människan.

Tät kontakt med forskningen

Spelar då all denna forskning någon roll för dig som student? Vi tycker att det är oerhört viktigt att grundutbildning och forskning har täta kontakter. Den utbildning du får här ska bygga på de allra senaste rönen, och du kommer ofta få reda på nya och spännande resultat långt innan dessa hamnar i litteraturen. Detta säkerställer vi genom att alla våra aktiva forskare deltar i undervisningen på grundnivå samt genom att du som student kan få vara delaktig i ett forskningsprojekt om du så önskar. På så sätt blir du inte bara en bättre biolog, utan även mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 

Film: Sherry jobbar i snöleopardprojekt
Sherry jobbar i snöleopardprojekt

Sherry Young läste en praktikkurs i biologi i Umeå. Nu forskar hon om snöleoparder i Kirgizistan.

Vill du veta mer om Sherrys arbete? Läs mer i hennes blogg!

Studenter får relevanta jobb

Arbetsmarknaden för biologer tycks vara ganska svår enligt media. När vi tittar på hur våra studenter klarar sig, tycks nästan alla ha relevanta sysselsättningar efter sin utbildning. Vissa läser vidare på masterutbildningar, vissa söker sig till doktorandutbildningar och många arbetar som assistenter inom forskning, på kommuner, länsstyrelser eller på konsultföretag.

Läs mer om arbetsmarknaden för biologer och geovetare

Inriktning Biologi
Öppna i fullskärmsläge