Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatprogrammet i datavetenskap

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Vårt digitala samhälle genomsyras av datorsystem och program – allt från medicinska instrument, administrativa system, smarta prylar, appar i mobilen, distribution av film och musik, till e-post och sociala medier. Informationsteknologi finns överallt och systemen verkar ofta osynligt bakom kulisserna. De måste utvecklas på effektiva och säkra sätt – och där har du som datavetare en central och viktig roll.

Film: Studera IT
Studera IT

Jättespännande att studera IT vid Umeå universitet.

Under utbildningen

För att leverera bra digitala lösningar behöver du förmåga att kreativt identifiera och lösa kundernas problem tillsammans med andra i ett team. Därför lär du dig under utbildningen bland annat hur en dator fungerar och kommunicerar, hur du formulerar och löser problem, hur du representerar och organiserar information, samt hur du utvecklar användbara program.

Programmet ger dig en bred utbildning inom datavetenskap, med relevanta och hållbara kunskaper och färdigheter fokuserade på utveckling av program. Du får en stabil grund att stå på som förblir relevant även i den snabbt föränderliga IT-branschen. Vi förutsätter inte att du kan programmera när du börjar, det lär du dig hos oss!

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.

Utbildningen läses på heltid vid campus i Umeå och består till stor del av självständiga studier utanför schemalagd tid. Teoretisk kunskap förmedlad via böcker, artiklar och föreläsningar kompletteras med tillämpning och färdighetsträning genom praktiskt arbete både enskilt och i grupp. Du läser till exempel kurser i programmering, algoritmteori, interaktionsdesign och projektledning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta genomförs tillsammans med ett företag och är ett bra tillfälle att knyta kontakter.

Spetsa eller bredda din utbildning

Under tredje året har du stor valfrihet att spetsa din utbildning med fördjupande kurser i datavetenskap eller bredda dig genom att ta del av universitetets hela kursutbud. Du kan också välja att studera en termin utomlands vid något av våra samarbetsuniversitet. Det går att söka stipendium för att finansiera utlandsstudier inom Europa. Valbarheten inom programmet innebär att du kan profilera dig efter dina egna intressen och framtidsvisioner.

Programöversikt

Efter utbildningen

Med en kandidatexamen i datavetenskap har du en intressant och varierande arbetsmarknad att se fram emot. Efterfrågan på kompetenta datavetare är stor och prognoser talar för en fortsatt ökning. Ditt första jobb blir troligen som team-medlem i en större organisation, där du ges möjlighet att växa in i en mer specialiserad yrkesroll. Datavetare arbetar ofta som systemutvecklare, projektledare, IT-ansvarig eller IT-entreprenör. Eftersom IT används i alla branscher finns det behov av dig som datavetare inom många stora och små företag och organisationer.

Vanliga yrken

• Programmerare
• IT-konsult
• Webbutvecklare
• Spelutvecklare

Läsa vidare?

Efter en kandidatexamen kan du välja att fördjupa dina kunskaper inom ett delområde av datavetenskapen med ett tvåårigt masterprogram vid ett universitet i Sverige eller utomlands. Vid Umeå universitet erbjuds masterprogram i datavetenskap, artificiell intelligens, beräkningsteknik samt robotik och reglerteknik. På ett masterprogram läser du avancerade kurser nära forskningens absoluta framkant och får möjligheten att knyta kontakter med aktiva forskare. En masterexamen stärker din konkurrenskraft på arbetsmarknaden, öppnar för mer avancerade arbetsuppgifter och ger behörighet till forskarutbildning.

Examen

Kandidatexamen.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Lars Karlsson, programansvarig