Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9

Du är antagen till KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet, förhöjd studietakt, DISTANS, men innan du kan börja måste du göra några saker innan programstart. Här får du veta vad du måste göra, hur och när. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi. Vi ses i höst!

Så här börjar du

Om kursen

 • Välkommen till programmet!

  Det är mycket roligt att du ska läsa Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp. Du har valt att utbilda dig till lärare, vilket är ett kreativt, stimulerande och utmanande yrke som också är viktigt för hela samhället. Forskning har visat att bra lärare är viktigt för barn och ungdomars lärande och målsättningen med denna kompletterande utbildning är att ge dig grunden för att sedan kunna utvecklas vidare i ditt nya yrke.

  Den första kursen på programmet

  Din första kurs på programmet heter "Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp". Kursen startar vid introduktionstillfället den 30 augusti. 

  På kursen är det träffar följande tider:
  Kursträff 1: 170830 (ons 10.00) – 170901 (fre 12.00)
  Kursträff 2: 170918 (må 10.00) - 170919 (tis 12.00)

  Under första kursträffen kommer du också att möta representater från Lärarhögskolans kansli.

  Träffarna innefattar introducerande föreläsningar och workshops, varvat med uppföljning och anvisningar inför kommande skriftlig och muntlig examination. Du kommer också att få programinformation.

  Välkomstbrev med mer information om kursen "Utbildningens villkor och samhälleliga funktion"

  Schema för din första kurs

  Övrig information om programmet

  programmets hemsida finns information om programmet, möjliga undervisningsämnen och ämneskrav, examen och legitimation,  programmet struktur, kursträffar mm. Där hittar du också blanketter, inloggning till vårt studieplaneringsverktyg Valwebben där du kan se din studieplan och din VFU-placering. 

  Översikt över programmet och de kurser som ingår

  Förhöjd studietakt, 150 % studietakt, innebär en arbetsinsatsen på ca 60 timmar per vecka för bearbetning av litteratur och för att arbeta med olika uppgifter, både enskilt och i grupp mellan de schemalagda undervisningsträffarna med lärare.

  Krav för studier under termin 2 - viktigt!

  För att på påbörja termin två måste de första fyra kurserna för termin ett vara godkända. Var mycket uppmärksam med datum för examinationstillfällen och eventuella omprov. Detta är helt avgörande för om du får gå vidare i programmet och få genomföra den långa VFU-perioden och examensarbetet, se programstruktur nedan. I kursplanerna för respektive kurs framgår vad som krävs. Du hittar kursplanen genom att ange kurskoden från programöversikten nedan, i kursplanesök

  Programmet ges som en distansutbildning med sju kursträffar på campus Umeå universitet under hösten 2017 och två träffar under vt 2018. Kurserna ligger i anslutning till varandra så att nästa kurs påbörjas i samband med att den föregående avslutas. 

  Kursernas uppläggning och progression

  Eftersom villkoret för att bli antagen till utbildningen är att du redan har motsvarande magisternivå har du lång erfarenhet av tidigare ämnedstudier och vetenskapligt skrivande. Den här utbildningen vill ge dig verktyg för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i din ämnen samt ge kunskaper om vetenskapliga arbetssätt inom utbildningsvetenskap samt kunskaper om undervisningsfrågor och om didaktik. Dina tidigare kunskaper vidareutvecklas inom dessa nya fält.

  Det är viktigt att en utbildning har progression i kurserna för att utveckla dina kunskaper. Här vill vi visa några av de viktigaste områdena i kurserna. Ett centralt uppdrag för lärare är att hantera elevers olikheter och utveckling i skolan. I kurs ett fokuseras skolans styrning och skolan som politikområde samt hur skolans värdegrund beskrivs i styrdokumenten. Kurs tre fokuserar elevers bakgrunder, förutsättningar och behov samt hur olika elever kan och bör bemötas. I kurs sex tas motivation upp som ett verktyg för att utveckla alla elever mot en högre måluppfyllelse. Ytterligare ett viktigt kunskapsområde för blivande lärare är didaktik, vilket handlar om undervisning i teori och praktik. I kurs två introduceras begreppet didaktik och didaktiska teorier presenteras på en generell nivå och du får genomföra en vecka VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. I kurs fyra ska du använda didaktiska verktyg för att planera och genomföra undervisningen vilket innebär att du får tillämpa de teoretiska kunskaper du fått i kurs två. I kurs fem kommer formativ bedömning och systematisk utvärdering att användas för att utveckla undervisning genom att analysera, kritiskt värdera och förbättra undervisning. Kurs sex utvecklar kunskaperna inom utbildningsvetenskap till viss del inför den långa VFU-perioden men i synnerhet för examensarbetet som ska ha ett ämnesdidaktiskt fokus.

  Information i korta drag om ämnen, examen, lärarlegitimation samt utökad behörighet

  Den utbildning du läser leder till en Ämneslärarexamen i ett eller två ämnen med inriktning mot antingen åk 7–9 eller gymnasieskolan. Ni har inför antagningen blivit behörighetsbedömda i ett ämne. När vi träffas vid programstarten kommer vi att diskutera vad som gäller just för dig och bedömning av dina meriter i ett eventuellt ytterligare ämne och möjligheter till VFU i fler än ett ämne. När du är färdig med programstudierna inom KPU ansöker du om examen via examensenheten vid Umeå universitet och kan därefter ansöka om legitimation hos Skolverket. Du har antagits att studera mot en ett-ämnesexamen inom KPU. Även om du når en ämneslärarexamen i ett ämne så kan du senare, efter uttagen examen, studera för så kallad utökad behörighet i fler skolämnen om du når de poängkrav som Skolverket anger. Du kan alltså utanför din examen fylla på din legitimation med fler ämnesbehörigheter. 

  Fäll ihop
 • Lärplattformen Cambro

  För många av kurserna under det här programmet använder vi lärplattformen Cambro. Där hittar du allt du behöver för kursen, som till exempel schema, instruktioner för övningar, lista över kursdeltagare och meddelanden från läraren. Det är också på lärplattformen du lämnar in dina uppgifter. För att logga in på Cambro måste du ha aktiverat ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt UMU-id

  Logga in på Cambro

  Fäll ihop
 • Utdrag ur belastningsregistret

  För att du ska få göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som ingår i programmet måste du kunna visa upp ett intyg ur polisens belastningsregister. Handläggningstiden är cirka två veckor, så beställ ditt intyg i god tid innan din VFU. Ansökningsblanketten hittar du på Polisens webbplats.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Med anledning av Covid-19. Vi ställer inte in. Vi ställer om.

  Så kul att du sökt till oss, och vi ser framemot att ses! Det är annorlunda tider och vi är mitt i en pandemi där vi håller avstånd och visar hänsyn till varandra. Det är fortfarande så att utbildningar som hålls på campus kan komma att påverkas på olika sätt. Till exempel kan vissa delar av undervisningen ske på distans, så att vi inte samlas alla på campus samtidigt.

  Bästa stället att hålla sig uppdaterad om vad som händer och hur dina studier kan komma att påverkas är på Studentwebben. Där hittar du också råd, tips och verktyg för studier och samarbete på distans. Sidorna uppdateras löpande, så fort det kommer nya regler eller rekommendationer.

  Förändringar på grund av Covid-19

  Fäll ihop
 • Välkommen ny student på Umeå universitet

  Det du behöver tänka på innan du börjar, samlat på ett och samma ställe på webben. Kommer jag trivas? Kommer jag hitta någonstans att bo? Få nya vänner? Vi kanske inte kan ge dig alla svar, men visar dig var du hittar information. Välkommen!

  Ny student på Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Introduktionsföreläsningar – ny på universitetet

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att hålla reda på. Välkommen till våra digitala introduktionsföreläsningar 13-15 januari, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – så funkar det
  • Varför finns studentkåren?
  • Studera med funktionsnedsättning
  • IT-tjänster för studenter
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Prestera och vara – hur hittar jag balans
  Fäll ihop
 • Aktivera ditt Umu-id!

  Som student kommer du att behöva ett Umu-id (ditt användarkonto) för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  Om du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Jag vill veta mer om Umu-id och hur jag aktiverar det.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att aktivera ditt konto eller logga in vänder du dig till Servicedesk. Där hittar du svar på vanliga frågor, manualer och kan ställa frågor.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det. Så här gör du för att ansöka om ditt Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Välkomstmässa

  Save the date! Digital välkomstmässa – ett perfekt tillfälle för dig att få koll på vad universitetet och Umeå kan erbjuda.

  Mässan startar kl 12 med en rejäl kick-off på huvudscenen. Därefter tar mässan vid. Där i vimlet kan du läsa om de utställande organisationerna och besöka mässmontrar virtuellt. Under tiden kommer det att finns representanter från organisationerna på plats i den virtuella värld mässan befinner sig i.

  När: Fredag 29 januari 2021
  Tid: Klockan 12.00 - 16:00

  Här håller du koll på Välkomstmässan. På sajten hittar du även studentföreningar, kårknutna föreningar och externa ideella föreningar. Föreningar som verkar i Umeå och på campus. Webben är ny och växer från vecka till vecka.

  Fäll ihop
 • Mottagningen

  Studielivet är mycket mer än bara studier! Studentkårerna arrangerar till studiestarten en mottagning för att välkomna alla nya studenter på Umeå universitet.

  Du som väljer att vara med får vänner för livet, känna hur studentlivet fungerar och lära dig studentikosa ord och sånger. För visst vill du också få ut det mesta av din studietid i Umeå du med?

  När: Mottagningen börjar den 13 januari och slutar den 29 januari. 

  Här håller du koll på och går med i mottagningen

  Fäll ihop
 • Gå med i en studentkår

  Studentkårerna arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation. De hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär och om du skulle uppleva problem med din utbildning, kan du få hjälp. Ta chansen att vara med och bestämma.

  Det är inte bara dina rättigheter kårerna bevakar. Som medlem i en studentkår är du också med och formar organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym? Kanske ordna bio, konserter eller föreläsningar?

  Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår, men det finns som du ser fortfarande många fina anledningar att vara med.

  På Umeå universitet har vi tre studentkårer

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som är grejen med kåren.

   

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter – den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi inte är för många personer i lokalen samtidigt. Därför vill vi helst att du i första hand mejlar, ringer eller chattar med oss.

  Infocenter ger svar, hjälp och vägledning

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)