Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Studietid 3 år (deltid)
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2019

Har du redan läst 120 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Programmet är 90 hp långt och beroende på om du läser på halvfart, normal hastighet eller förhöjd studietakt är du färdig lärare på 1 eller 3 år.

Människor som spelar musik
Öppna i fullskärmsläge
Bild Johan Gunséus

Under utbildningen

KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen.

Två inriktningar

Beroende på vilket ämne du har studerat sedan tidigare kan du välja på två olika inriktningar som går i olika hastighet.

1. Kompletterande pedagogisk utbildning - halvfart
Du läser på halvfart. Det innebär att du kommer att vara färdig lärare på 3 år. Du har då ca 3 träffar per termin på plats i Umeå, under 2-3 dagar/per träff. Mellan träffarna kommer har du undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier. KPU - halvfart ges för språk och praktiskt-estetiska ämnen samt specialidrott. Se aktuella ämnen under Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav.

2. Kompletterande pedagogisk utbildning - förhöjd studietakt
Du läser på distans med förhöjd studietakt, 45 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på ett år. Du har ca fem träffar per termin på plats i Umeå, under 2-3 dagar/per träff. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier. KPU – förhöjd studietakt ges för de flesta undervisningsämnen.

Välj den inriktning som passar dina tidigare ämnesstudier:
1. Specialidrott
2. Moderna språk (franska, spanska eller tyska)
3. Fysik eller kemi
4. Övriga ämnen.

 Se aktuella ämnen under Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav.

Kurser och kursträffar

Här hittar du information om kurser och kursträffar för KPU

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar: - utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 60 hp - verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Med stöd av en handledare kommer du då att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan, i den del av utbildningen som kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets alla delar.

Du som avser att göra VFU inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller Sollefteå kommun får inte ordna plats själv eftersom Umeå universitet har avtal med dessa om VFU-placeringar. Du som avser att göra VFU utanför vårt avtalsområde måste kontakta skolan där du önskar genomföra din VFU och diskutera möjligheten med rektor/skolhuvudman. Därefter mejlar du relevanta uppgifter till Lärarhögskolan. Du får mer information om detta när du börjar utbildningen.

För dig som läser KPU – halvfart ligger den verksamhetsförlagda utbildningen i de två kurserna Ämnesdidaktik i skolpraktiken 1, 15 hp och Ämnesdidaktik i skolpraktiken 2, 15 hp.

För dig som läser KPU - Förhöjd studietakt, ligger den verksamhetsförlagda utbildningen huvudsakligen under den andra och avslutande terminen som en lång VFU-period. Endast en mindre del ligger under termin 1, i kurs 2.

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Information om möjliga undervisningsämnen att antas i och ämneskraven för ditt/dina ämnen.

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna varvas med verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningsplanen hittar du mer information om studieplanen för programmet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Film: Bli lärare du också!
Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Förhöjd studietakt, Fysik eller Kemi

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 120 hp i fysik eller i kemi.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6116

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Förhöjd studietakt, Moderna språk (franska, spanska, tyska)

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 120 hp i franska, spanska eller i tyska.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6118

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Förhöjd studietakt, Specialidrott

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 120 hp i specialidrott.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6120

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Förhöjd studietakt, Övriga ämnen

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Distans

  Behörighet

  Högskolestudier motsvarande 240 hp inkl. självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå. Minst 120 hp i ett undervisningsämne.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6114

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Kompletterande pedagogisk utbildning-Halvfart

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Ämnesstudier 120 hp. Med ämne avses relevant skolämne. Se möjliga ämnen på programinformation på Lärarhögskolans hemsida.

  Urval

  Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

  Anmälningskod

  UMU-P6110

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

ANMÄLNINGSINFORMATION

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter