Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Här hittar du information om vilka undervisningsämnen det är möjligt att antas till vid KPU och vilka ämneskrav som ställs.

Dokumenten nedan ska vara till hjälp för den sökande och studievägledare att bedöma studiemeriter i relation till de krav som ställs för att kunna antas till KPU.

OBS! Dokumenten är under omarbetning. Uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig inför att ansökan öppnar 15 mars.

Möjliga undervisningsämnen att antas i vid KPU

Ämneskrav för behörighet KPU

Riktlinjer för naturkunskap 

Du ansöker till KPU i ett ämne. Om du bedöms behörig i ett ämne och i övrigt uppfyller behörighetskraven för programmet, kommer du antas till KPU, under förutsättningar att plats finns, och få påbörja studier. Bedömningsarbetet av dina övriga ämnesmeriter i relation till Ämne 2 och eventuellt Ämne 3 inleds efter att du blivit antagen till programmet. Resultatet av bedömningen delges under den första kursen i programmet. Särskilda krav ställs för att nå en examen på avancerad nivå.