Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9 och gymnasiet

  • Antal högskolepoäng 90 hp

Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen. KPU är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger ämneslärarexamen.

Jobbar du redan som lärare?

Jobbar du som lärare idag så rekommenderar vi istället att läsa inom VAL-projektet. VAL vänder sig till de som arbetar som lärare men saknar en examen, läs mer om detta här https://lararutbildning.nu/val/

Under utbildningen

Programmet omfattar 90 hp och beroende på om du läser på helfart eller halvfart når du lärarexamen på 1½ år eller 3 år. Programmet ges på distans med fysiska träffar på campus på dagtid.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar:
- utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor om kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) ligger i två kurser omfattande 15 hp vardera. Med stöd av en handledare kommer du att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Du får träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare samt förbereda dig för läraryrkets alla delar. 

Välj studietakt

Du kan välja mellan 50 % takt och 100 % studietakt.

KPU med 100% studietakt.

Du läser på distans 30 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 1,5 år. 

KPU med 50% studietakt

Du läser på distans 15 högskolepoäng per termin, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 3 år. 

Distansstudier

Programmet ges på distans, med cirka tre träffar per termin på plats i Umeå, under cirka två dagar/per träff. Mellan träffarna har du undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier.

Kursträffar

Information om kursträffar under första terminen ges i välkomstbrevet inför programstarten. Därefter erhålls information om kursträffar fortlöpande under utbildningen.

Ämnen du kan antas i 

Du ansöker till KPU i ett ämne. Om du bedöms behörig i ett ämne och i övrigt uppfyller behörighetskraven för programmet, kommer du antas till KPU, under förutsättningar att plats finns, och få påbörja studier. Bedömningsarbetet av dina övriga ämnesmeriter i relation till Ämne 2 och eventuellt Ämne 3 inleds efter att du blivit antagen till programmet. Resultatet av bedömningen delges under den första kursen i programmet. Särskilda krav ställs för att nå en examen på avancerad nivå.

Ämnen du kan antas i:

Bild
Biologi
Finska
Franska
Fysik
Hem- och konsumentkunskap
Kemi
Matematik
Musik
Naturkunskap
Samiska
Spanska
Specialidrott
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
Textilslöjd
Trä-och metallslöjd
Tyska

Underlag för bedömning av behörighet KPU

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

Programöversikt

KPU 100% studietakt

Termin 1 (ht): Skolans uppdrag, 15 hp, Undervisning och lärande, 15 hp
Termin 2 (vt): VFU 1, 15 hp, Bedömning för och av lärande, 15 hp
Termin 3 (ht): VFU 2, 15 hp, Examensarbete, 15 hp

KPU 50% studietakt

Termin 1 (ht): Skolans uppdrag 15 hp,
Termin 2 (vt): Undervisning och lärande, 15 hp
Termin 3 (ht): VFU 1, 15 hp, 
Termin 4 (vt): Bedömning för och av lärande, 15 hp
Termin 5 (ht): VFU 2, 15 hp
Termin 6 (vt): Examensarbete, 15 hp

Kursernas namn är preliminära.

Efter utbildningen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter