Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examen och legitimation

Ansökan om examen

När du är färdig med studierna inom Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, ansöker du om Examen vid Umeå universitet. Handläggningstiden är maximalt åtta veckor.

Krav för examen

Utifrån dina önskemål och dina poäng i skolämnen kan du studera mot olika ämneslärarexamina. Oavsett om du studerar mot en Ämneslärarexamen i ett eller flera ämnen så läser du samma utbildning inom KPU-blocket 90 hp. Om du bedöms behörig i fler än ett ämne får du veta det under KPU-studiernas första kurs.

Du ska genomföra VFU i de ämnen som ska ingå i din examen. En ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 kan innehålla ett, två eller tre ämnen. En ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet kan innehålla ett eller två ämnen. Observera att om examen avläggs på avancerad nivå, 270 hp eller mer, krävs magisteruppsats/examensarbete i något av ämnena på avancerad nivå.

Examen för inriktning 7-9

Grundnivå, 180 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • 90 hp Ämne 1*

Grundnivå, 225 hp, för antagna t o m vt 18

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • 90 hp Ämne 1*
 • 45 hp Ämne 2*

Avancerad nivå, 240 hp, för antagna fr o m ht 18.

• 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
• 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
• 90 hp Ämne 1*
• 60 hp Ämne 2*

Avancerad nivå, 270 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 90 hp Ämne 1*
 • 45 hp Ämne 2*
 • 45 hp Ämne 3*

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp

alternativt

Avancerad nivå, 270 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 90 hp Ämne 1*, varav 15 hp examensarbete/uppsats på avancerad nivå, 15 hp.
 • 90 hp Ämne 2* i musik, svenska eller samhällskunskap

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp

* måste vara ett skolämne i grundskolan

Examen för inriktning gymnasiet

Grundnivå, 210 hp

60 hp utbildningsvetenskaplig kärna varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.

30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

120 hp Ämne 1**

Avancerad nivå, 300 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 120 hp Ämne 1**
 • 90 hp Ämne 2** varav 15 hp examens arbete/uppsats på avancerad nivå 15 hp i något av ämnena

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp

Avancerad nivå, 330 hp

 • 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete, 15 hp som studeras inom KPU.
 • 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • 120 hp Ämne 1**
 • 120 hp Ämne 2**

Totalt ska 30 hp examensarbete på avancerad nivå ingå varav ett ämnesdidaktiskt inriktat examensarbete 15 hp

** måste vara ett skolämne i gymnasieskolan

Legitimation och utökad behörighet

När du ansökt om och fått ditt examensbevis från Umeå universitet så ansöker du om legitimation hos Skolverket. Du anger de ämnen och skolformer (stadier) för vilken din examen är avsedd samt de ämnen och skolformer som du dessutom uppfyller behörigheten i. I regel krävs 45 hp för varje nytt ämne för åk 7-9 och 90 hp i varje nytt ämne för gymnasieskolan. Undantagen är svenska, samhällskunskap och musik där det krävs 90 hp respektive 120 hp för varje av dessa ämnen för utökad behörighet. Läs mer här om behörighetskraven här och Skolverkets poängkrav samt riktlinjer för ämnesinnehåll. Även om du endast har ett eller två ämnen i din examen kan du utöka din behörighet med fler ämnen under din tid som lärare. I och med att du uppnår en lärarexamen är du även behörig att ansöka till Skolverkets kurser inom Lärarlyftet. Du kan också söka fristående kurser ur alla lärosätens kursutbud. Om du vill veta vad du bör inrikta dig på så kan du studera Skolverkets förteckning.

Söka Legitimation hos Skolverket – läs mer här

Välj Ämnesstudier på högskolenivå i rullistorna som visas på Skolverkets hemsida

Poänggränser för utökad behörighet