Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 1,5 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2020

Ingen ytterilgar antagning är planerad för detta program.

Observera!

Ingen ytterligare antagning är planerad för detta program.

Under utbildningen

Om programmet

Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Programmet är 90 hp och ges under tolv månader med studier även under sommaren. Prioriterade ämnen är biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

 

KPU för forskarutbildade vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Studera på distans

Du läser på distans med förhöjd studietakt, 90 högskolepoäng under tolv månader, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 1 år. Du har ca nio träffar under året på plats i Umeå, i regel 2 dagar per träff. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier.

Utbildningsbidrag

Alla som blivit antagna till utbildningen har rätt till utbildningsbidrag om 25 000 kr/mån till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år. Beloppet är skattepliktigt och förutsätter studier på heltid. Efter sex månader granskas studiemeriterna innan beslut fattas om bidrag för återstående del av utbildningen.

Information om bidrag och ansökan om bidrag

Observera att du måste ansöka både till programmet och ansöka om utbildningsbidrag.

Mer information om bidrag och ansökan om bidrag.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar: 

- utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en skola. Redan under första terminen kommer du att få inblick i din framtida yrkesroll som lärare ute på en skola under en VFU-vecka. Under den andra halvan av utbildningen genomför du en lång VFU. Med stöd av en handledare kommer du då att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Du får även träna dig att leda barn och ungdomar, samarbeta med andra lärare och föräldrar, samt förbereda dig för läraryrkets alla delar.

Du som avser att göra VFU inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller Sollefteå kommun får inte ordna plats själv eftersom Umeå universitet har avtal med dessa om VFU-placeringar. Du som avser att göra VFU utanför vårt avtalsområde måste kontakta skolan där du önskar genomföra din VFU och diskutera möjligheten med rektor/skolhuvudman. Därefter mejlar du relevanta uppgifter till Lärarhögskolan. Du får mer information om detta när du börjar utbildningen.

Kurser och kursträffar

Här hittar du information om kurser och datum för kursträffar för KPU

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Information om möjliga undervisningsämnen att antas i och ämneskraven för ditt/dina ämnen.

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

KPU för forskarutbildade vid andra lärosäten

Även Karlstads universitet och Stockholms universitet/Kungliga tekniska högskolan erbjuder KPU för forskarutbildade.

 

Programöversikt

Utbildningsvetenskaplig kärna varvas med verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningsplanen hittar du mer information om hur programmet är upplagt.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som ämneslärare med inriktning mot antingen årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Det är möjligt att du efter uttagen examen kommer att vara behörig i fler ämnen. Du ansöker om examen vid Umeå universitet och därefter ansöker du om legitimation och eventuellt utökad behörighet i fler ämnen hos Skolverket.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Särskild behörighet till utbildningen har den som har en examen på forskarnivå* eller motsvarande utländsk examen, och minst 90 hp i ett ämne. Med ämne avses relevant skolämne. Läs under rubriken anmälningsinformation. Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. * SFS 2016:705. Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Urval

I första hand antas de med ämnesdidaktiskt inriktad och/eller ämnesinriktad forskarexamen inom något av ämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. I andra hand antas de med ämnesdidaktiskt inriktad och/eller ämnesinriktad forskarexamen inom något av ämnena praktisk/estetiska ämnen (bild, hem-och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd), moderna språk (franska, spanska eller tyska), svenska som andraspråk, samiska eller finska. I tredje hand antas de med ämnesdidaktiskt inriktad och/eller ämnesinriktad forskarexamen inom något annat bristämne i skolan än de ovan angivna. Se ämnen under Lärarhögskolans programinformation. Om det finns fler sökande än antal platser sker ingen inbördes rangordning inom respektive grupp utan lottning tillämpas.

Anmälningskod

UMU-06201

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

ANMÄLNINGSINFORMATION OCH BLANKETTER

Du anmäler dig till KPU-programmet via Antagning.se. Kom ihåg att ladda upp examensbevis för forskarexamen via Antagningsservice i samband med din ansökan.

Ansökan om Utbildningsbidrag görs på en separat blankett (ansökan om utbildningsbidrag kan göras ända fram till programstarten).

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter