Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Kulturanalysprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Kulturanalysprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av människan som kulturvarelse. Perspektiv på makt och identitet, normalitet och avvikelse är centrala. Hur påverkas människors livsvillkor av föreställningar om kön, sexualitet och etnicitet? Vad betyder klass, funktionsvariation och ålder för möjligheter till delaktighet? På Kulturanalysprogrammet får du med dig både teoretiska och praktiska kunskaper vilket ger dig en bred och arbetsmarknadsanpassad kompetens.

Vad är kulturanalys?

Vid kulturanalysprogrammet studeras människor som kulturvarelser.

Det innebär att betrakta allt människor gör som ett resultat av socialt samspel t.ex. i arbetslivet, i skolan och i sociala medier.

I mötet mellan människor skapas föreställningar och normer rörande t.ex. kön, sexualitet, etnicitet och klass, vilka bidrar till kontinuerliga gränsdragningar mellan vad som uppfattas som bra och mindre bra, normalt och onormalt, vi och dem.

Kulturanalys är en viktig kompetens i arbetet med exempelvis konflikthantering, social hållbarhet och utvärderingar samt för jämställdhets- och likabehandlingssträvanden inom skilda samhällssektorer och olika typer av organisationer. 

Under utbildningen

Kulturanalys handlar om kultur i vid bemärkelse. Med kultur avses inte bara konst, litteratur och film, utan också de kulturella normer och värderingar som formar människors liv. På programmet lär du dig hur du kan arbeta praktiskt med exempelvis jämställdhet, integration och antidiskriminering, samt får kompetens i digital produktion, projektledning och utvärdering. Du får utveckla en individuell profilkompetens och kan praktisera i Sverige eller utomlands. 

Programöversikt

År 1, Termin 1-2

Under det första året får du grundläggande kunskaper i ämnet kulturanalys, dess teoribildningar och centrala begrepp. Du kommer också att öva dig i hur kulturanalys kan användas praktiskt i normkritiskt arbete, utvärderingar och datorstödda presentationer. Dessutom får du insikter i aktuella samhällsfenomen, och grundläggande kunskaper i kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder. År ett avslutas med studier i fältteknik och skrivandet av en vetenskaplig uppsats. 

År 2, Termin 3-4

År två innebär att du tillägnar dig kunskaper om språkets betydelse för kulturanalys och vad kulturanalys innebär i ett internationellt perspektiv. Vidare utvecklar du dina kompetenser i projektarbete, projektledning och grupprocesser. Du får också möjlighet att fördjupa din individuella profilkompetens med utgångspunkt i programmets profilområden. Som en förberedelse inför ett kommande examensarbete ingår dessutom kunskaper i intersektionalitet och reflexivitet.

År 3, Termin 5-6

Det tredje året ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande. Du tillägnar dig ytterligare digital kompetens, bland annat i form av ljud- och bildproduktion. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper i projektarbete och i karriärplanering. År tre avslutas med praktik. Upplägget av sista året öppnar också upp för egna kursval antingen på hemmaplan eller utomlands.

Programöversikt

År 1

Termin 1. Kulturanalys A 30 hp

- Grundläggande kulturanalys 7,5 hp 
- Normkritiska perspektiv 7,5 hp
- Utvärderingsmetoder och granskningssamhället 7,5 hp
- Kommunikativa strategier och narrativitet 7,5 hp

Termin 2. Kulturanalys B 30 hp

- Kultur, politik och upplevelsesamhället 7,5 hp
- Kulturanalytisk teori och metod 7,5 hp
- Fältarbete 7,5 hp
- Skriftlig uppgift 7,5 hp 

År 2

Termin 3. Kulturanalys 3 30 hp

- Språk och kultur 7,5 hp
- Organisation, process och ledarskap 7,5 hp
- Projektledning och projektarbete 7,5 hp
- Kulturanalys i ett internationellt perspektiv 7,5 hp

Termin 4. Kulturanalys 4 30 hp

- Ekonomi, näringsliv och organisation 7,5 hp
- Vård, skola och omsorg 7,5 hp
- Kulturliv, upplevelse och turism 7,5 hp
- Reflexivitet och intersektionalitet 7,5 hp

År 3

Termin 5. Kulturanalys C 30 hp

- Teoretiska perspektiv 7,5 hp
- Examensarbete 15 hp
- Fördjupad digital kompetens 7,5 hp

Termin 6. Kulturanalytisk tillämpning 30 hp

- Projektarbete 7,5 hp
- Karriärplanering 7,5 hp
- Praktik 15 hp

 

Efter utbildningen

Kulturanalytiker arbetar idag normkritiskt med bemötande, likabehandling och antidiskriminering, mångfald och integration, jämställdhet och personalfrågor. Eftersom du själv kan styra hur du vill profilera dig kan du skaffa en spetskompetens som möjliggör arbete i flera olika branscher, t.ex. i kommun, region eller på en myndighet eller ett företag. Kulturanalytiker arbetar i kultursektorn på museer, teatrar och inom musikbranschen. De är dessutom anställda som projektledare, samordnare och handläggare i frågor som integration, mångfald och jämställdhet. Det finns också de som är journalister, HR-specialister och biståndsarbetare.  

Anmälan och behörighet

Kulturanalysprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1104

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet
Film: Elfrida Bergman
Elfrida Bergman

Intervju med Elfrida Bergman, tidigare student på Kulturanalysprogrammet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Bo Nilsson