Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 330 hp
  • Studietid 5,5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

En spännande utbildning med många framtida möjligheter väntar dig som väljer läkarprogrammet vid Umeå universitet. Hösten 2021 startar ett nytt läkarprogram som leder direkt till läkarlegitimation.

Under utbildningen

Nytt läkarprogram hösten 2021

Läkarprogrammet som startar hösten 2021 innehåller många nyheter. Programmet som idag är 5,5-årigt förlängs med ett halvår när AT-tjänstgöringen vävs in i utbildningen. Den nya utbildningen kommer att leda direkt till läkarlegitimation.

Nya läkarprogrammet

Utbildningsplanen U2007 innebär bland annat att du kommer att möta en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande varvat med traditionell undervisning. Utbildningen har Bologna-anpassats vilket exempelvis innebär att ett självständigt arbete om 30 hp (en termin) görs under termin 10.

I temat Professionell utveckling tränar du såväl konsultations- och undersökningsteknik som etisk analys, utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt och ledarskap.

I temat Allmänmedicin har du kontinuerlig återkoppling till primärvården på samma vårdcentral under hela den kliniska delen av utbildningen.

Praktik

Inom den praktiska delen av utbildningen lär du dig under handledning att

  • ge en god vård och tillämpa kurativa, palliativa och förebyggande metoder
  • ansvara för utredning, diagnos och behandling av sjukdom och handikapp
  • bibehålla och främja hälsa.

Fyra utbildningsorter

För att säkerställa bra kvalitet på kliniska handledning flyttar cirka 13 studenter från och med termin 6 till vardera Östersund, Sundsvall och Luleå/Sunderbyn och fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning där. Cirka 70 studenter är kvar i Umeå. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är samma för alla studenter, oavsett studieort.

Läs mer om de olika utbildningsorterna

Bedömning av praktiska färdigheter - OSCE

För att mäta och examinera praktiska färdigheter och förmågor används OSCE - Objective structured clinical examination. OSCE är utformat så att risken för subjektivitet minimeras och att kvaliteten i bedömningarna är hög.

OSCE består av 15-17 stationer där du utför olika kliniska moment som HLR, provtagning, suturering, statustagande, och riktad anamnes vid exempelvis bröstsmärtor. Varje moment bedöms av en lärare. Studenter på termin sex, åtta och elva examineras med OSCE.

Forska medan du läser

Intresserad av att gå vidare mot forskning? Under tiden du studerar kan du även själv börja forska. Medicinska fakulteten har exempelvis en forskaraspirantaktivitet som ger dig en bred inblick i medicinsk forskning i praktiken och som är en god grund för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Plugga utomlands

Som student på läkarprogrammet kan du läsa vissa kurser/delar av kurser utomlands, både inom och utom Europa.

Här kan du läsa mer om utlandsstudier

Studera med elitidrottsavtal

Om du är elitidrottare har du möjlighet att kombinera elitidrott och studier med elitidrottsavtal.

Här kan du läsa mer om elitidrottsavtal

Vaccinera dig

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccinationen längre ned på sidan.

Det här väntar dig på Läkarprogrammet

Se en film om Läkarprogrammet vid Umeå universitet.

Programöversikt

År 1
Introduktion till läkarutbildningen. Cellens struktur och funktion. Organsystemens struktur och funktion.

År 2
Organsystemens struktur och funktion. Attack och försvar. Sjukdomslära, symptom och diagnostik.

År 3
Klinisk propedeutik. Klinisk kurs 1, inriktning medicin.

År 4
Klinisk kurs 2, inriktning kirurgi. Klinisk kurs 3: Rörelseorganen, hud, infektion, vård utanför sjukhus.

År 5
Klinisk kurs 4, inriktning sinnesorganen och psykiatri. Examensarbete.

År 6
Klinisk kurs 5, inriktning kvinna - barn (termin 1).

Efter utbildningen

Medicinsk vetenskap är oerhört bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Lika mångfacetterade kan arbetsuppgifterna för en läkare vara. Du kan välja en bred kompetens som distriktsläkare eller kanske en smal inriktning vid ett universitetssjukhus.

Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan ägna hela din tid åt forskning, låta den bli en del av ditt yrkesutövande eller välja bort den helt.

Anmälan och behörighet

Läkarprogrammet, 330 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

132 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kemi B, Fysik B, Biologi B samt Matematik D eller Kemi 2, Fysik 2, Biologi 2 samt Matematik 4 ( Områdesbehörighet 13/A13 )

Urval

Alternativt urval: 34% betyg, 33% högskoleprov, 33% särskilt urval Information om antagningsproceduren återfinns på https://www.umu.se/utbildning/program/lakarprogrammet/behorighet-och-urval/

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 124 050 kr. Total studieavgift: 1 364 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1308

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Läkarprogrammet i Umeå har en särskild antagningsprocess.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledning