"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urval

Läkarprogrammet i Umeå har en särskild antagningsprocess. Behörighetskraven är samma för alla sökande, men platserna fylls från två olika urvalsgrupper – ett vanligt urval och ett alternativt urval. Läkarprogrammet har normalt 130 nybörjarplatser. Det vanliga urvalet står för 67 procent av platserna och det alternativa urvalet för 33 procent av platserna.

Viktig information inför antagning!

Alla utbildningsprogram på grundnivå som vänder sig till nybörjare vid universitet/högskolor ska enligt högskoleförordningen 13§ avsätta minst en tredjedel av platserna till högskoleprov och minst en tredjedel av platserna till betyg. Högst en tredjedel av platserna får högskolan själv fatta beslut om hur de ska fördelas.

Urvalsgrupper

Urvalet till utbildningen görs via tre olika grupper. När du ansöker till läkarprogrammet i Umeå är du automatiskt med i Grupp 1, Grupp 2 i det vanliga urvalet och Antagningsgrupp 1 i det alternativa urvalet. Du behöver alltså inte ange någonstans vilken urvalsgrupp du vill söka inom. Du ansöker till alla grupper genom via www.antagning.se.

Om du vill söka inom Antagningsgrupp 2 och 3 i Alternativt urval ansöker du först via antagning.se och kompletterar sedan din ansökan.

Grupp 1 – 34 % av platserna
I den här gruppen antas du utifrån betygskvotsgrupperna. Om du har lika betygsmeriter som någon annan så är det resultatet på högskoleprovet som avgör vem som får platsen.

Grupp 2 – 34 % av platserna
Platserna i den här gruppen går till de med bäst resultat på högskoleprovet.

Grupp 3, Alternativt urval – 32 % av platserna
Platserna i den här gruppen går till ett så kallat alternativt urval. Det alternativa urvalet delas i sin tur in i tre grupper.

Alternativt urval

Det alternativa urvalet delas in i tre antagningsgrupper. I Antagningsgrupp 1 ingår du automatiskt om du har både betyg och högskoleprov. Om du vill söka för Antagningsgrupp 2 och 3 måste du komplettera din ansökan efter att du gjort en vanlig ansökan via antagning.se.

Antagningsgrupp 1 – Gymnasiebetyg och högskoleprov, 26 %
Platserna i antagningsgrupp 1 går till de som söker med gymnasiebetyg och högskoleprov.

Urvalet gör vi utifrån ett Rangordningstal som vi tar fram genom en beräkning:
Rangordningstal = (Högskoleprovsresultat*10)+(Bästa betygssnittet (BI el BII))

Antagningsgrupp 2 – Doktorsexamen eller motsvarande samt högskoleprov, 3 %
Platserna i antagningsgrupp 2 går till dig som har en svensk doktorsexamen eller motsvarande och ett resultat från högskoleprov. De sökande i gruppen rangordnas efter resultat på högskoleprovet.

Antagningsgrupp 3 – Yrkeslegitimation, 5 års erfarenhet och högskoleprov, 3 %
Platserna i antagningsgrupp 3 går till dig med legitimation som:

  • sjuksköterska
  • sjukgymnast/fysioterapeut
  • arbetsterapeut
  • biomedicinsk analytiker
  • psykolog
  • psykoterapeut
  • socionomexamen
  • apotekare
  • farmaceut

Du måste även ha 5 års dokumenterad erfarenhet i yrket och ett resultat från högskoleprov. De sökande i gruppen rangordnas efter resultat på högskoleprovet.

Särskild ansökan till Alternativt urval antagningsgrupp 2 och 3
Du ansöker först som vanligt till läkarprogrammet vid Umeå universitet via antagning.se. Efter det skickar du in en anmälan i det här webbformuläret.

Ladda upp handlingarna som styrker din behörighet till alternativt urval grupp 2 och 3 (disputation, legitimation, yrkeserfarenhet) på antagning.se.

Har du frågor om alternativt urval?
Information om alternativt urval får du av Olov Olsson,
telefon: 090-786 56 38
e-post: olov.olsson@umu.se

Information om det alternativa urvalet
Cirka 30 platser tilldelas grupp 1 i det alternativa urvalet och därför får endast de cirka 500 högst meriterade meritvärden i den urvalsgruppen (AUI). Övriga har inte meritvärderats i AUI eftersom dessa inte blir aktuella för antagning i den urvalsgruppen.

AUI baseras på betyg och högskoleprov enligt formel ([Högskoleprovsresultat] + [Betygssnitt från gymnasiet/10])*10, max meritvärde är 42,50.

Senast uppdaterad: 2024-03-18