"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

kurserna inom det gamla läkarprogrammet

Nedan markeras gammal läkarutbildning med blått och ny läkarutbildning med grönt när olika terminer inom programmet ges inom gammal respektive ny utbildning.

image4i67o.png

Är du antagen till det gamla läkarprogrammet (330 hp) och kommer tillbaka med studieuppehåll, dvs med platsgaranti på det gamla programmet, kan du gå klart dina kurser tillsammans med de studenter som går på det nya programmet. Du ansöker som vanligt om kursplats. Vissa kompletteringar kan dock behövas utifrån förändringar som skett på programmet, framförallt att infektionsmedicin flyttats ned till termin 5. Denna väg är som längst öppen till vt2029 för termin 11 och kommer att stängas tidigare för de tidigare terminerna. Möjligheten stängs på termin 2 ht24, termin 3 vt25, och så vidare.

Om du kommer tillbaka efter studieavbrott eller efter studieuppehåll från det gamla programmet (330 hp) kan du göra en senaredelansökan till det nya programmet. Därefter gör du en ansökan om tillgodoräknande för dina avklarade kurser på det gamla programmet. Vissa kompletteringar kan behövas utifrån de förändringar som skett på programmet. Examensmålen har förändrats och dessutom utvecklas kunskapsområdet över tid. Efter bedömningen får du besked om eventuella kompletteringar som du då behöver göra.

Senast uppdaterad: 2022-02-25